Iranian Agriculture News Agency

حسین وطن دوست در جلسه ستاد توسعه شهرکهای گلخانه ای استان گفت: یکی از سیاست های مهم و اساسی دولت تدبیر و امید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی توسعه شهرکهای گلخانه ای و حداکثر استفاده از زمین زراعی و آب مصرفی است.

سازمان جهاد کشاورزی اردبیل در احداث گلخانه رتبه نخست کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار ایانا در اردبیل، مدیر کل دفترهماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: استان اردبیل 2500 هکتار طرح توسعه شهرکهای گلخانه ای را در دست اقدام دارد که نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح خاورمیانه بی نظیر است . به همین دلیل استان اردبیل رتبه نخست کشوری را در توسعه شهرکهای گلخانه ای دارد .

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با اجرای طرحهای گسترش شهرکهای گلخانه ای بیش از 700 هزار تن به میزان تولید انواع محصولات کشاورزی اضافه خواهد شد و افزون بر 420 میلیون متر مکعب در مصرف َآب صرفه جویی خواهد شد و بستر مناسبی را برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به ارزش 300 میلیون دلار را فراهم خواهد ساخت .

در ادامه محسن مصطفایی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز گفت: یکی از مهمترین رسالت های بخش کشاورزی ایجاد امنیت غذایی برای جامعه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است . در همین راستا استان اردبیل طرح احداث و راه اندازی 5000 هکتار برنامه  توسعه شهرکهای گلخانه ای را در دستور کار خود دارد . قطعا پس از افزایش تولید در واحد سطح یکی دیگر از مولفه هایی که بسیار مورد توجه مسئولین و دست اندرکاران تولید است افزایش میزان اشتغال و بکارگیری نیروهای جوان و توانمند در این بخش است .

وی افزود: در اوایل سال 97 میزان احداث و راه اندازی واحد های گلخانه ای بیش از 20 هکتار نبود در حال که در سال جاری تعداد 23 طرح در کارگروه اشتغال به تصویب رسیده است که مربوط به شهرکهای گلخانه ای 1600 و 1000 هکتاری در پارس آباد می باشد با راه انداز این تعداد از طرحها برای تعداد 2351 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مصطفایی تصریح کرد: تعداد 16 طرح بزرگ گلخانه ای با 96 اشتغال در دست اقدام است  که از همین لحاظ می توان گفت استان اردبیل یکی از موفق ترین استانهای کشوری در توسعه واحد های گلخانه ای محسوب می شود .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید