Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تاکید کرد:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: این استان قطب تولید بذور اصلاح شده و مرغوب است و قطعاً می بایست حمایت ها از این بخش به گونه ای باشد که شرکت های تولید کننده اینگونه بذور با دلگرمی و امید به آینده در این حوزه همچنان فعال است.

نظارت جدی بر تولید و افزایش بذور اصلاح شده محصولات استراتژیک

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اردبیل، نادر تقی زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل که در پنجمین جلسه کمیته استانی  فنی بذر با حضور بانک کشاورزی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل و اداره کل  تعاون روستایی و  شرکت های تولید کننده بذر گندم و جو سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: دولت سه وظیفه مهم و کاربردی در قبال کشاورزان و تولید کنندگان بر عهده دارد که این سه وظیفه حمایت ، هدایت و نظارت را در سطح عالی و فراگیر شامل می شود . قطعا ً در همین ارتباط دولت نظام مقدس جمهوری اسلامی سیاستی را پایه گذاری می کند که به واسطه آن استان اردبیل همچنان جایگاه خود را به عنوان قطب تولید بذور اصلاح شده و ویترین بذور با کیفیت در سطح کشوری حفظ کند . 

این مقام  مسئول در ادامه سخنان خود افزود:  استان اردبیل قطب تولید بذور اصلاح شده و مرغوب است و قطعا ً باید حمایت ها از این بخش به گونه ای باشد که شرکت های تولید کننده اینگونه بذور با دلگرمی و امید به آینده در این حوزه همچنان فعال و کاربری به وظایف خود  عمل کنند و تولید کننده نیز بتواند با دلگرمی و امیدواری هرچه بیشتر به برداشت محصول با حداکثر تولید در واحد سطح دلگرم  وعلاقمند باشند.   

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در ادامه سخنان خود افزود: خوشبختانه ظرفیت های تحقیقاتی در بخش کشاورزی بسیار در سطح بالایی است و مراکز تحقیقاتی اردبیل و مغان با بهره گیری از متخصصین توانمند و متعهد بذور اصلاح شده و مرغوب گندم و جو را در تمامی اقلیم ها که از تولید در واحد سطح بالایی برخوردار بوده و مقام به آفات و امراض هستند و سازگاری قابل قبول و معنا داری با شرایط آب و هوایی دارند تولید و تکثیر و در اختیار بهره برداران قرار می دهد . به گونه ای که بهره برداران در مناطق گرمسیری استان براحتی قادر به برداشت بیش از 11 الی 12 تن گندم در واحد سطح هستند که تمامی این بذور اصلاح شده و مرغوب توسط محققیین زحمتکش استان در مراکز تحقیقات کشاورزی به بهره برداران معرفی شده است . 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل  در ادامه سخنان خود افزود: شرکت  های تولید کننده بذر می بایست ارتباط تنگاتنگی با تولید کنندگان داشته باشند و با تهیه بروشورها و اطلاعیه های فنی کشاورزان را ترغیب به استفاده از بذور اصلاح شده کرده و ارتباط تنگاتنگی با آموزش و ترویج داشته تا پل ارتباطی تولید کنندگان با شرکت های تولید بذر و مراکز تحقیقاتی مستحکم و قوی باشد . 

نادر تقی زاده افزود: بیمه محصولات کشاورزی می بایست در بحث نظارت مد نظر قرار گیرد نباید تولید کنندگان به بیمه محصولات کشاورزی بدبین شوند . باید راهکاری اندیشیده شود تا کشاورزی که محصول تولیدیش در اثر عوامل قهری خسارت دیده است در کمترین زمان ممکن جبران خسارت بعمل آید تا تولید کننده بتواند با دلگرمی بیشتر به تولید ادامه دهد . 

این مقام مسئول با اشاره به نقش کلیدی بانک کشاورزی از تولید کنندگان نیز افزود: بانک کشاورزی باید بدور از بروکراسی و قوانین محدود کننده  با پرداخت تسهیلات با بهره بانکی کم از قشر تولید کننده حمایت نماید . بانک نباید خود را اسیر و درگیر و بند ضوابط و مقررات بانک شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه سخنان خود افزود : باید همه مسئولین و دست اندرکاران تولید قدر اقلیم و خاک حاصلخیز استان اردبیل را بدانند و با استفاده از تمامی ظرفیت های استان از تحقیقات و آموزش گرفته تا تولید بذور اصلاح شده و استاندارد موجبات عمران و آبادانی بخش کشاورزی را فراهم نمایند . 

وی در آخر سخنان خود گفت : در کنار منابع مهم آب و خاک بذر سومین شاخص مهم در عملیات زراعت می باشد و جزو عوامل تعیین کننده تولید محسوب می شود که در صورت تقویت و اصلاح بذور می توان به محصولات اقتصادی با بهره وری بالا و راندمان مد نظر دسترسی پیدا کرد . اگر امروزه با موضوع مهم افزایش خود اتکایی و اصلاح الگوی کشت سخن می گوییم عقبه این موضوعات کارشناسی بر مبنای کشاورزی تجاری و پایدار است که نمی توان بدون در اختیار داشتن بذور اصلاح شده به محصول ایده آل دست یافت . اصلاح الگوی کشت این نیست که در اراضی پایان سد خداآفرین در زمین های تحویل داده شده هندوانه بکارند و ما هم به عنوان مسئولان تصمیم ساز و کارشناس به این موضوع مهم بی تفاوت بوده و تماما ً شعار اصلاح الگوی کشت را سربدهیم و در عمل صاحب زمین زراعی که به عوض محصول استراتژیک هندوانه می کارد بی تفاوت باشیم . بنابراین می بایست با هرم بازدارنده همچون عدم حمایت از این کشاورزان بی تفاوت که به جای کشت محصولات استراتژیک اقدام به کشت محصولاتی با آب بری بالا می کنند و از آب کشاورزی یارانه دار بهره مند شوند که باید امور آب استان برای چنین کشاوزرانی مقرارت سفت و سخت در نظر بگیرد و با پرداخت آب بهای بالایی مانع از گسترش کشت اینگونه محصولات شوند .  

در ادامه احمد شهریار معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان نیز افزود: برنامه ابلاغی خرید گندم آبی 5485 تن بود که از این میزان تا کنون 2285 تن خریداری شده است و نزدیک به 42 درصد از برنامه ابلاغی تحقق یافته است در خصوص گندم دیم نیز می بایست بر اساس برنامه ابلاغی به میزان 12958 تن گندم دیم از کشاورزان خریداری می کردیم که تاکنون به میزان 5843 تن خریداری شده است به عبارت دیگر بیش از 44 درصد برنامه خرید تحقق یافته و این خریدها همچنان ادامه دارد و قطعا تا پایان زمان برداشت به سقف برنامه ابلاغی خرید دست خواهیم یافت 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در ادامه سخنان خود افزود: کمینه فنی پیگیری خرید بذور خود مصرفی در سطح استان تشکیل شده است و  هماهنگی با تعدادی از شرکت های توانمند تولید کننده بذر جهت خرید اضافه بر برنامه تخصیصیی  صورت گرفته است که امیدو اریم هیچ گونه مشکلی در این ارتباط در بحث خرید نداشته باشیم . 

در ادامه  قنبری  مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان  نیز افزود: تسهیلاتی که بانک کشاورزی به تولید کنندگان پرداخت می کند تمامی جوانب را در نظر می گیرد و صورت مالی شرکت های تولید کننده بذر را به دقت بررسی می کند .

قنبری افزود: سامانه اعتبار سنجی افراد در سیستم بانکی ضبط و ثبت است و پرداخت های بانک کشاورزی در قالب تسهیلات بانکی بر اساس آئین نامه ای ابلاغی بانک مرکزی صورت می گیرد . 

وی در ادامه سخنان خود افزود: سقف تسهیلات پرداختی استان در بذور گواهی شده 500 میلیارد ریال می باشد و هیچ گونه مشکلی در خصوص پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود ندارد . 

در ادامه یحیی  آذرمی ، مدیر حفظ نباتات سازمان نیز افزود: استان اردبیل جزو استانها پیشرو در تولید و توزیع بذور اصلاح شده و مرغوب محسوب می شود . اختلاط بذور ، خطر افزایش بیماریها مثل سیاهک را به شدت افزایش می دهد به همین دلیل می بایست تمامی سعی و کوشش خود را در بکارگیری از بذور اصلاح شده و مرغوب بکار گیریم . 

مدیر حفظ نباتات سازمان در ادامه سخنان خود افزود : ضریب نفوذ بذور اصلاح شده و مرغوب 45 درصد می باشد در خصوص بذور آبی نیز این میزان 65 درصد می باشد بنابراین می بایست با افزایش سطح آموزش و ترویج میزان میل و رغبت زارعین را به استفاده از بذور اصلاح شده و مرغوب در شرایط آبی و بخصوص دیم بیش از پیش بالا ببریم . 

این مقام مسئول در ادامه سخنان خود افزود: دستور العمل استفاده بهینه از بذور اصلاح شده و مرغوب مرتباً در بین زارعین پخش می شود و هیچ مشکلی نیز در توزیع سموم مبارزه با آفات و امراض گندم و جو وجود ندارد . انتظاری هم که از مراکز تحقیقاتی داریم این است که با حذف بذور حساس به آفات و امراض ارقامی با قابلیت هاو  توانمندی های بالاتهیه و تکثیر و در اختیار زارعین قرار دهند . 

گفتنی است در این جلسه تخصصی هریک از مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه و مدیران شرکت های تولید کننده بذر و محققین و مروجین در پیرامون تولید بذور اصلاح شده و مرغوب نکته نظرات خود را مطرح کردند و راهکارهای عملی و اجرایی برای تولید هرچه بیشتر بذور اصلاح شده و مرغوب اتخاذ شد . 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید