Iranian Agriculture News Agency

عضو کمیسیون کشاورزی از نتیجه بررسی‌های قیمت خرید تضمینی خبر داد:

تمامی مطالبات خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است

ایانا_ اخبار|| عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: پس از بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عدد 2 هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم رسیدیم.

 2هزارتومان برای خریدتضمینی هر کیلوگرم گندم

علی اکبری درباره پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم به کشاورزان، گفت: بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی مقرر شده بود که مطالبات گندم کاران تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت شود، شواهد امر نشان می‌دهد که تمامی مطالبات خرید تضمینی گندم به کشاورزان پرداخت شده است.

 

50درصد از مطالبات گندم‌کاران در زمان تحویل محصول پرداخت می‌شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در زمینه اینکه بر اساس قانون دولت چه مقدار زمان برای تسویه مطالبات کشاورزان دارد، گفت: حدود دو ماه از زمان تحویل تا دریافتی نهایی فاصله وجود دارد، در زمان تحویل گندم 50درصد از مطالبات کشاورزان گندم کار پرداخت می‌شود.

 

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تسویه کامل بدهی دولت با کشاورزان گندم کار حدودا دو ماه زمان نیاز دارد، ادامه داد: متاسفانه قیمت خرید تضمینی جدید گندم در سال زراعی جدید تا کنون اعلام نشده است امیدواریم این میزان حداقل برای هر کیلو گندم 2 هزار تومان تعیین شود.

 

2هزار تومان حداقل قیمت خریدتضمینی گندم

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به عدد 2 هزار تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم رسیدیم، عنوان کرد: در صورتی که قیمت خرید تضمینی گندم کمتر از این میزان باشد نظر خود را به عنوان کمیسیون مربوطه اعلام می‌کنیم اما شورای اقتصاد از نظر قانونی موظف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

 

کشاورزان براساس شرایط اقتصادی نوع کشت را انتخاب می‌کنند

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه این انتظار وجود دارد تا قیمت خرید تضمینی گندم زودتر مشخص شود زیرا کشاورز برای انتخاب نوع کشت شرایط اقتصادی و سود حاصل از زراعت را مدنظر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی گندم دولت تعلل می‌کند و علی‌رغم اعتراض‌های انجام شده تا کنون اتفاقی صورت نگرفته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید