Iranian Agriculture News Agency

"رضازاده":

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از مسایل مهم کشور از طریق تلفیق رسانه و پژوهش قابل اجرا است و رسانه، رکن اصلی تولید سرمایه اجتماعی است.

رسانه، رکن اصلی تولید سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار ایانا، علیرضا رضازاده مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در نشست صمیمی با رئیس و معاونین موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار کرد: موسسه پژوهش ها در تصمیم گیری رکن موثری محسوب می شود و بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: باید نتیجه تصمیم گیری ها و راهبردها در این موسسه احصا شود و این نشاندهنده ارزش بالای کار موسسه پژوهش ها است.

رضازاده تصریح کرد: نقطه اتصال موسسه پژوهش ها و بخش روابط عمومی این است که تصویر روشنی را به مخاطب پیام مجموعه وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند.

وی افزود: این موسسه می تواند در شکل گیری طرح‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تاثیر گذار باشد، بنابراین در روابط عمومی انتظار داریم به ما کمک کنید تا هم اثر پژوهش ها را نشان دهیم و در تصمیم گیری نهادینه کنیم تا انتقال پیام به درستی انجام شود.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: بسیاری از مسایل مهم کشور از طریق تلفیق رسانه و پژوهش قابل اجرا است و رسانه، رکن اصلی تولید سرمایه اجتماعی است.

وی افزود: اگر ابزار رسانه به درستی در پژوهش لحاظ نشود و از آن بهره نبریم، مهمترین دستاوردهای علمی نشان داده نمی شوند، بنابراین رسانه با یک تعامل صحیح می تواند ابزار اطلاع رسانی موسسه پژوهش ها باشد.

رضازاده عنوان کرد: نقش رسانه در فرهنگسازی مصرف شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه این نشست، علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به نقش مشاوره‌ای این موسسه اظهار کرد: از فعالیت های مشاوره‌ای این موسسه می توان به کمک به تصمیم گیری، سیاست گذاری و ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه حوزه های مرتبط با برنامه ریزی، اقتصاد و توسعه کشاورزی و روستایی در داخل مجموعه وزارت جهاد کشاورزی مانند تجارت، قیمت، سیاست های حمایتی، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی  و ... اشاره کرد.

وی افزود: همچنین ارائه خدمات مشاوره ای با هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی به کلیه مجامع و نهادهای خارج از وزارت جهاد کشاورزی مانند سازمان برنامه و بودجه کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی  امنیت ملی، شوراهای عالی اقتصاد، آب، سلامت و امنیت غذایی، آمایش سرزمین، کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و همکاری با پروژه های بین المللی OIC, IDB, ECO, FAO, از دیگر فعالیت های این موسسه است.

کیانی راد در رابطه با اهداف این موسسه گفت: اهداف موسسه پژوهش ها، توسعه و گسترش پژوهش در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف وزارت جهاد کشاورزی، ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در بخش کشاورزی و دستیابی به بهترین و مناسب ترین فنون و روش های علمی در زمینه برنامه ریزی و توسعه کشاورزی در کشور است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید