Iranian Agriculture News Agency

وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بسترسازی برای اجرای برنامه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه "علمی" و "تجاری" کردن کشاورزی در این دوره، باید توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) انجام شود.

سازمان «تات» زمینه "علمی" و "تجاری" کردن کشاورزی را فراهم کند

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اظهار کرد: سازمان تحقیقات رسالت راهبردی و ریل گذاری برای حوزه کشاورزی دارد و به عنوان بخشی که از مسائل زودتر آگاه می شود و برای آن ریل گذاری  و راهکار تبیین می کند، بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: نگاه من به حوزه تحقیقات نگاه ویژه است و هیچ بخشی با این بخش قابل مقایسه نیست و هیج بخشی در وزارت جهاد کشاورزی بزرگی، قدرت و استحکام سازمان تحقیقات را ندارد.

ساداتی نژاد ادامه داد: انتظار من از این بخش بسیار بالا است و با نگاه به این سازمان، برنامه های خود را تدوین کرده‌ام و برای پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات تمام توان خود را به کار خواهم گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: بسترسازی برای اجرای برنامه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه "علمی" و "تجاری" کردن کشاورزی در این دوره، باید توسط سازمان تات انجام شود.

ساداتی نژاد گفت: برای تحول در حوزه تحقیقات، باید زمینه مشارکت بخش خصوصی و مردم فراهم شود و بخش خصوصی بتواند از ظرفیت های این سازمان استفاده کند.

وی افزود: ما باید در تامین مالی از مردم و بخش خصوصی کمک بگیریم و این ظرفیت بزرگ باید از توسط بخش خصوصی و مردم تامین اعتبار شود.

ساداتی نژاد با اشاره به این که سازمان تحقیقات به یک تحول بزرگ نیازمند است، عنوان کرد: مدل بومی کشاورزی با حضور اعضای هیات علمی در مزرعه لازم است تعریف شود.

وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: در این دوره با همکاری این بخش یک تحول اساسی در بخش کشاورزی رقم بخورد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید