Iranian Agriculture News Agency

نهمین همایش علوم علف های هرز ایران با مدیریت و هماهنگی انجمن علوم علف های هرز ایران، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می‌شود.

نهمین همایش علوم علف های هرز ایران برگزار می‌شود

به گزارش ایانا و به نقل از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، نهمین همایش علوم علف های هرز ایران  با مدیریت و هماهنگی انجمن علوم علف های هرز ایران، موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و با همکاری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور روزهای 25 و 26 آبان 1400 در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار خواهد شد.

این همایش همراه با برگزاری جشنواره تجربه های ترویجی و با محورهای اکوبیولوژی علف های هرز و گیاهان مهاجم، فیزیولوژی علف های هرز و علف کش ها، تغییر اقلیم و علف های هرز، بهینه سازی مصرف علف کش ها، مدیریت تلفیقی علف های هرز و گیاهان مهاجم، مدیریت غیر شیمیایی، مقاومت علف های هرز به علف کش ها، باقیمانده علف کش ها در خاک و گیاه، مدیریت هوشمند علف های هرز، علف کش های زیستی و انتقال دانش و ترویج یافته های علمی به کشاورزان برگزار می شود.

لینک مستقیم برای ورود به این همایش

پوستر علف هرز1

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید