Iranian Agriculture News Agency

در دیدار مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با تیم کارشناسان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) درباره انجام «مطالعات مقدماتی امکان سنجی مدیریت مزرعه در استان گلستان» بحث و تبادل نظر شد.

انجام «مطالعات مقدماتی امکان سنجی مدیریت مزرعه در استان گلستان»  با "جایکا"

به گزارش خبرنگار ایانا، در دیدار علیمراد سرافرازی مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با تیم کارشناسان آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) درباره انجام «مطالعات مقدماتی امکان سنجی مدیریت مزرعه در استان گلستان» بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست که توانمندسازی کشاورزی خانواده محور با رویکرد گیاهان دارویی در استان گلستان مدنظر قرار داشت، نحوه اجرای پروژه مطالعات مقدماتی امکان سنجی طرح مدیریت مزرعه در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه گزارش مقدماتی از طرف تیم اجرایی جایکا ارائه شد و موضوعات مهم در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی نیز مشخص شد.

گفتنی است، پیشنهاد الگوی پایدار در سطح کشور برای همکاری با "جایکا" در راستای کشت گیاهان دارویی و توانمندسازی زنان روستایی بررسی شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید