Iranian Agriculture News Agency

در گفتگو با ایانا مطرح شد:

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: وقوع مخاطرات و بحران‌های مختلف و متعدد در بخش کشاورزی و لزوم افزایش تاب آوری تولیدکنندگان و بهره برداران در سازگاری و مقابله با این چالش ها از دلایل برگزاری این رویداد ملی بوده است.

ضرورت افزایش تاب آوری تولیدکنندگان و بهره برداران در سازگاری و مقابله با خشکسالی

عبداله موموندی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه‎‌ی برگزاری ویبیناری هفدهمین رویداد ملی ترویج کشاورزی«مشارکت و تاب آوری در خشکسالی» در گفتگو با خبرنگار ایانا، گفت: توانمندسازی و ارتقاء دانش و مهارت تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی برای افزایش تاب آوری در مخاطرات محیطی و غیر محیطی از جمله وظایف نظام آموزش و ترویج کشاورزی در کشور به شمار می آید.

وی ادامه داد: تاب آوری ظرفیت انسان برای تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای مختلف بوده و احیای مهربانی، توسعه سازگاری، انعطاف پذیری و سازندگی اجتماعی از جمله دستاوردهای آن هستند.

وی با اشاره به وقوع مخاطرات و بحران های مختلف و متعدد در بخش کشاورزی و لزوم افزایش تاب آوری تولیدکنندگان و بهره برداران در سازگاری و مقابله با این چالش ها، یادآور شد: طراحی و اجرای برنامه های مختلف در این زمینه در دستور کار معاونت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرار گرفته است.

موموندی تصریح کرد: با توجه به وقوع خشکسالی در کشور، تأثیر پذیری شدید امنیت غذایی و بخش کشاورزی از این پدیده و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان  ناشی از آن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی، برنامه های ترویج تاب آوری در خشکسالی در کشور آغاز شده که پس از برگزاری شانزدهمین رویداد ترویج کشاورزی با عنوان ترویج تاب آوری در خشکسالی و همچنین نشست تخصصی راهکارهای عملیاتی برای کمک به افزایش تاب آوری بهره برداران در خشکسالی در استان خوزستان، برگزاری هفدهمین رویداد ملی ترویج کشاورزی با عنوان مشارکت و تاب آوری اجتماعی در خشکسالی سومین برنامه اجرا شده توسط دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی در این زمینه بوده است.

وی بیان کرد: توسعه روابط فردی و گروهی و افزایش مشارکت های اجتماعی از جمله عوامل مؤثر بر افزایش تاب آوری هستند که می توانند در قالب تشکلهای مختلف تعاونی و کشاورزی دیده شوند.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی با بیان اینکه بر همین اساس این رویداد به بررسی رابطه مشارکت و تاب آوری در خشکسالی پرداخته است، افزود: در این رویداد، علاوه بر بیان سیاست‌ها و برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تعاونی‌های کشاورزان و تشریح ظرفیت‌های اتحادیه مرکزی تعاونی‌های تولید روستایی کشور، نمونه‌های عینی و عملیاتی شده از نقش آفرینی تعاونیهای تولید روستایی و تعاونیهای آب بران در مناطق مختلف کشور به نمایش در آمد.

وی در پایان یادآور شد: مخاطبان این رویداد که با همکاری و مشارکت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، اتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید روستایی کشور برگزار شد مدیران، کارشناسان، محققان، مروجان، بهره برداران، ارکان و اعضای تعاونیهای تولید کشور بودند و در طی آن از 370 نقطه کشور، جمعیتی بالغ بر 1000  نفر حضور داشتند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید