Iranian Agriculture News Agency

گودرزی مطرح کرد:

مجری طرح کلان شناخت و اثرگذاری تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: خطرناک‌ترین و بدترین نوع خشکسالی از نوع اجتماعی - اقتصادی است و در این خشکسالی، افت کمی و کیفی محصولات رقم می‌خورد و سبب مهاجرت خانوارها خواهد شد.

مهاجرت خانوارها در خشکسالی اجتماعی-اقتصادی

به گزارش خبرنگار ایانا، مسعود گودرزی مجری طرح کلان شناخت و اثرگذاری تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شانزدهمین رویداد (ملی) مجازی کشاورزی؛ ترویج تاب آوری در خشکسالی که امروز در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد با اشاره به سوابق تاریخی مدیریت در خشکسالی، گفت: در اشعار فردوسی و آموزه‌های دینی ما نیز به خشکسالی اشاره شده و نشان می‌دهد مردم ما سالهاست با این موضوع آشنا هستند.

وی درباره تعریف خشکی و خشکسالی، گفت: خشکی به معنی شرایط اکولوژیکی منطقه به صورت دائمی و پایدار اتفاق می‌افتد در حالی که خشکسالی وقوع بارش کمتر از نرمال به حساب می رود و موقت و متغیر است.

گودرزی با بیان اینکه برخلاف تصور عموم در مناطق مرطوب نیز خشکسالی وجود دارد، یادآور شد: به وضع بارش غیرمعمول در مناطق مرطوب خشکسالی گفته می شود.

 به گفته وی؛ علاوه بر خشکسالی  شاهد تغییرات اقلیمی در چند سال اخیر نیز بوده ایم.

 گودرزی در صحبت‌های خود با اشاره به پارامترهای تاثیرگذار از جمله میانگین شدت در خشکسالی، تصریح کرد: از دیگر پارامترها تاثیرگذار می توان به شدت، مدت، بزرگی، گستره و فراوانی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: انواع خشکسالی در تاب آوری موثر بوده و می‌توان گفت خطرناک‌ترین و بدترین نوع خشکسالی از نوع اجتماعی - اقتصادی است.

 به گفته مجری طرح کلان شناخت و اثرگذاری تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی؛ افت کمی و کیفی محصولات در خشکسالی اجتماعی-اقتصادی رقم می‌خورد و سبب مهاجرت خانوارها خواهد شد؛ همچنین معضلات اجتماعی و  اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه خشکسالی اجتماعی-اقتصادی در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است، یادآور شد: در این نوع از خشکسالی، راه مقابله وجود ندارد و باید سازگاری در آن صورت گیرد و آمادگی لازم برای آن ایجاد شود.

 گودرزی با اشاره به اینکه مدیریت در خشکسالی اجتماعی-اقتصادی بسیار اهمیت دارد، گفت: در تاّب آوری باید مدیریت و برنامه ریزی انجام شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید