Iranian Agriculture News Agency

در پانزدهمین رویداد ملی کشاورزی کشور انجام شد؛

پانزدهمین رویداد ملی کشاورزی با عنوان هوشمندسازی کشاورزی، به صورت مجازی و حضوری با رونمایی از نخستین مزرعه شالیزاری هوشمند کشور در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز برگزار شد.

رونمایی از نخستین مزرعه شالیزاری هوشمند کشور در هراز

به گزارش ایانا و به نقل از موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، پانزدهمین رویداد ملی کشاورزی با عنوان هوشمندسازی کشاورزی، با همکاری دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی روز سه شنبه ۲۹ تیرماه به صورت مجازی و حضوری با رونمایی از نخستین مزرعه شالیزاری هوشمند کشور در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز برگزار شد.

مویدی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ابتدا این رویداد ملی گفت : برگزاری چنین رویدادهای ملی به صورت مجازی کار راحتی نیست و با زحمات و پشتکار همکاران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در کنار معاونت پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی این استان و مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز انجام داده اند، این رویداد ملی با استقبال بیش از 320 نقطه اتصال و مشارکت حدود ۱۰۰۰ نفر از مدیران، متخصصان، ذینفعان و  بهره‌برداران در سراسر کشور برگزار شد.

مویدی با بیان اینکه نقش علم و فناوری و دانش و پژوهش در حوزه کشاورزی امروزه بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: کشورهایی که هم اکنون در این حوزه دارای اقتدار هستند، با تکیه اصلی بر علم و دانش و علوم پایه و کاربردی موفق عمل کرده اند.

وی افزود: خوشبختانه کشور ما در حوزه کشاورزی امروز در منطقه و جهان جایگاه خویش را پیدا کرده است و ما کشاورزی روبه رشد و دانش بنیان را دنبال می‌کنیم.

معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات با اشاره به جامعه بهره برداران ۴ میلیونی در کشور گفت : کشاورزانی که از تلفیق علم و فناوری‌های روز دنیا به توصیه محققان و مروجان در حوزه کشاورزی با دانش بومی خود و ارتباط جدی با حوزه‌های تحقیقات، آموزش و ترویج و اجرا فعالیت کرده‌اند، میانگین افزایش عملکرد کمی و کیفی خوبی را به دست آورده اند و به عنوان کشاورزان نمونه و خبره در سطح ملی معرفی شده‌اند که این مهم،  حرکت به سمت فناوری های جدید و ارتباط جدی تر بین حوزه‌های تحقیق ترویج و آموزش و اجرا اجتناب‌ناپذیر می کند.

رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه خاطرنشان ساخت؛ بحث یاوران تولید در گام دوم نظام نوین ترویج ورود محققان در عرصه کشاورزی را هدفمند کرد و بازبینی نتایج طرح یاوران تولید، اثربخشی موضوع را کاملاً نمایان می سازد.

وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق اظهار داشت: در حال حاضر هم هدف ما استفاده صحیح از زیرساخت هایی که در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها است و سعی داریم تا از این ظرفیت ها به عنوان مراکز تخصصی و علمی کشاورزی و همچنین هنرستان های وابسته به وزارت جهادکشاورزی استفاده کنیم.

رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی افزود: مراکز موضوعی تخصصی مانند مرکز کاپیک (ترویج و توسعه تکنولوژی هراز) که روی امر برنج به صورت ویژه فعالیت دارد در سراسر کشور باید راه اندازی شود که به صورت تخصصی روی موضوع و مسأله هر استان با استفاده از به روزترین فناوری های نوین کشاورزی فعالیت کند.

مویدی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد، این موضوع هوشمندسازی کشاورزی را در کل کشور به صورت یک جریان دنبال کنیم و الگوسازی مناسبی برای بسیاری از موضوعات و محصولات کشاورزی باشد تا مسیر جدیدی را برای کشاورزی علمی و دانش بنیان در کشور باز کند.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر جوادی معاون پژوهش و فناوری و انتقال یافته های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن تشریح راهبردها و برنامه‌های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در توسعه فناوری‌های نوین، گفت : کشور ما به سمتی پیش می‌رود که دیگر به مقوله های هوشمند سازی و توسعه کشاورزی با اختیار نگاه نخواهیم کرد بلکه این امر به صورت یک موضوع و اجبار در آمده است.

جوادی اظهار کرد: در بخش هایی که به صورت ویژه در حوزه کشاورزی چالش و مسأله داریم همچنین در بحث سرمایه‌گذاری کشاورزی می‌توان از فناوری و دانش روز کمک گرفت.

وی با اشاره به اینکه رسالت ما در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان سازمان پیشرو برای استفاده از فناوری و نوآوری رسالت سنگینی است، افزود: بر اساس این رسالت کنگره نوگرایی در معاونت پژوهش و فناوری این سازمان رقم خورده است که مولفه هایی دارد که این مولفه ها با مطالعه دقیق و جزئی بر روی اتفاقات پیشرو و مهمی که در حوزه کشاورزی دنیا رقم می خورد در حال پیگیری و انجام است.

جوادی ادامه داد : حدود ۴۰ کشور مورد مطالعه جدی قرار گرفته و موضوع مشترک از کشورهای ضعیف تا توسعه یافته این است که در سیستم پژوهش و تحقیقات این کشورها اتفاقاتی که نو و جدید بر اساس اولویت‌ها و با مشارکت مستقیم خود بهره برداران و به صورت کاملاً مسئله محور برنامه‌ریزی شده است و نتایج آن نیز کاملاً در اختیار بهره برداران قرار می گیرد و همچنین مسأله دیگر که حائز اهمیت است، مشارکت دستگاه‌های مختلف و جامعه نگری در حوزه کشاورزی است.

جوادی با بیان اینکه در حال حاضر تمام موسسات تحقیقاتی، دانشکده های تخصصی کشاورزی و مجموعه آموزش و ترویج کشاورزی کشور همراستا شده‌اند تا دانش و تکنولوژی و فناوری های نوین را به دست بهره‌برداران برسانند، گفت : در سند امنیت غذایی کشور ما اگر نتوانیم از فناوری های پیشرو و پیشگام استفاده کنیم و با همین سیستم پیش برویم بیش از ۱۰ درصد موفق نخواهیم بود، اما اگر از توسعه فناوری ها و دانش و تکنولوژی روز در کاشت داشت و برداشت استفاده کنیم در کمتر از یکسال می توانیم به نتایج بسیار خوبی دست یابیم.

وی با اشاره به راه اندازی چند پایلوت فناورانه، مراکز نوآوری زیست بوم فناورانه و کارآفرینی و همچنین ناحیه فناوری و نوآوری کشاورزی با همکاری دانشگاه ها که همه اینها به صورت یک پکیج کامل هستند به عنوان کارهای نو و جدید یاد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر فرازمند به عنوان دبیر هوشمندسازی کشاورزی کشور گزارش اقدامات ستاد هوشمندسازی کشاورزی را ارایه کرد.

امیری لاریجانی رییس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز ضمن معرفی این مرکز، مدیریت دانش بنیان در بخش کشاورزی را تشریح کرد و گفت از سال ۹۷ به صورت جدی وارد حوزه هوشمندسازی کشاورزی شده‌ایم.

وی افزود: در این راستا دبیرخانه هوشمندسازی کشاورزی راه اندازی شد و دوره‌های آموزشی مرتبط اجرا شد و با تحقیق، توسعه و اجرای ایستگاه ثبت داده‌های محیطی، طراحی، تحقیق، توسعه و اجرای سیستم آبیاری هوشمند ویژه، تحقیق، توسعه و اجرای سامانه ثبت فنولوژی و مراحل رشد گیاه و همچنین طراحی و تولید سامانه جامع مدیریت بانکهای نشاء مکانیزه برنج امروز شاهد رونمایی مزرعه شالیزاری هوشمند برنج در این مرکز هستیم.

گفتنی است، در پایان این رویداد ملی پانل تخصصی به منظور پرسش و پاسخ به بهره‌برداران تشکیل شد و به سوالات مطرح شده در طول این رویداد از طریق معاون آموزش و ترویج کشاورزی، معاون پژوهش و فناوری سازمان تات و رییس مرکز تحقیقات و توسعه تکنولوژی هراز پاسخ‌های لازم ارائه شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید