Iranian Agriculture News Agency

محقق کارآزمایی بالینی واکسن کوو پارس رازی:

محقق کارآزمایی بالینی واکسن کوو پارس رازی گفت: برای اطمینان از ایمنی‌زایی دز استنشاقی نیاز به زمان است و مطالعه و نتایج در خصوص عدم کلون‌سازی ویروس در مجاری استنشاقی در حال بررسی است.

دز مناسب ایمنی زایی کووپارس رازی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایانا، کلانتری، محقق کارآزمایی بالینی واکسن کوو پارس رازی در مراسم آغاز فاز دوم کارآزمایی بالینی با اعلام اینکه فاز نخست کارآزمایی بالینی با 133 نفر انجام شد که از این تعداد 13 داوطلب پیشقراول بودند و تزریق روی 120 داوطلب دیگر در چهار گروه (سه گروه اصلی (دریافت‌کننده واکسن) و یک گروه شاهد) انجام گرفت که خوشبختانه عوارض شدیدی مشاهده نشد.

کلانتری تاکید کرد: در فاز نخست کارآزمایی دو هدف دنبال می‌شد؛ یکی بررسی ایجاد ایمنی ناشی از واکسیناسیون و ایمنی‌زایی و دوم تعیین دز مناسب تزریق. برای تحقق این اهداف، سه دوز 3، 5 و 10 روی گروه‌های اصلی انجام گرفت که در نهایت دز 10 به عنوان دز با ایمنی‌زایی مناسب، شناسایی شد.

کلانتری با اعلام اینکه تفاوت کارآزمایی بالینی فاز نخست و فاز دوم در این است که در فاز نخست تاکید بر ورود افراد سالم و بدون هرگونه بیماری است، گفت: در فاز دوم علاوه بر افراد سالم، داوطلبین با بیماری‌های کنترل شده (مانند فشارخون کنترل شده و دیابت کنترل‌شده) مورد تزریق واکسن قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، بازه سنی داوطبین، افزایش یافته است.

محقق کارآزمایی بالینی واکسن کوو پارس رازی فرآیند انجام تزریق دز نخست واکسن 500 داوطلب در فاز دوم کارآزمایی با توجه به ثبت نام و هماهنگی با داوطلبین از فاز نخست از طریق سایت https://covid.rvsri.ac.ir/ را کمتر از یک ماه دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه تزریق واکسن طی روزهای صفر، 21 و 51 انجام می شود، پایان این فاز بین 2 تا 2.5 ماه برآورد می شود. همچنین در فرآیند فاز دوم با انجام آنالیز بینابینی و براخذ اطمینان از ایمنی زایی بالای واکسن، نتایج برای سازمان غذا و داروی و سازمانهای مربوطه جهت اخذ مجوز ورود به فاز سوم صورت خواهد گرفت.

کلانتری دز سوم واکسن کووپارس رازی با تاکید بر اینکه دز استنشاقی تاکنون عارضه‌ای نداشته و نتایج تاکنون رضایت بخش بوده، گفت: برای اطمینان از ایمنی‌زایی دز استنشاقی نیاز به زمان است و مطالعه و نتایج در خصوص عدم کلون‌سازی ویروس در مجاری استنشاقی در حال بررسی است.

محقق کارآزمایی بالینی واکسن کوو پارس رازی درخصوص جهش های ویروس کووید 19 و تاثیر واکسن رازی بر آن گفت: آنچه در مجموعه سرم سازی رازی در حال انجام است، بررسی ویروس های در جریان در جامعه است. بررسی ها در خصوص میزان جهشی که در ویروس انجام شده و تغییراتی پروتئین ویروس که نسبت به پروتئین در حال استفاده در واکسن کوو پارس رازی است. چنانچه نتایج بررسی اختلافی بیش از 60 درصد باشد، تعریف جدیدی در پروتئین باید صورت گیرد و به واکسن اضافه شود، اما چنانچه تغییرات ویروس کمتر از 60 درصد باشد، واکسن فعلی رازی، روی آن موثر خواهد بود. در حال حاضر به طور همزمان مطالعات روی واکسن فعلی و تغییرات ویروس در حال انجام است و در صورت اطمینان از ایمن بودن سوش قبلی واکسن، اضافه کردن جهش های جدید در خصوص واکسن های با پلتفرمهای پروتئینی کار دشواری نخواهد بود و به سرعت انجام خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید