Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی:

مدیرکل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در سال "جهش تولید" برای جبران گذشته و پویایی بیش از پیش شبکه تعاونی‌ها و تشکل‌های وزارت جهاد کشاورزی، روند نوسازی، به‌سازی و توانمندسازی آنها انجام شد.

تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی در سال "جهش تولید" پویا شدند

به گزارش ایانا به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، بیژن جهان پناه با اعلام این خبر افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی که با هدف ایجاد، سازماندهی، ساماندهی، کارآمدسازی و توسعه کمی و کیفی تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی و سایر تشکل های مربوطه به بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور شکل گرفت، هرچند در دو دهه گذشته به دلیل چرخش ساختار جمعیت روستایی و شهری، توسعه عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی در سطح روستاها و روستائیان، تشکیل شد و توسعه بنگاه‌های موازی خدمات رسان وظایف تعاون روستایی در سطح روستا ها و بخش کشاورزی و عدم کاربست استراتژی های رقابتی در مواجهه با رقبا و رویکرد انفعالی را در پیش گرفته بود، اما در طول سال جهش تولید( ۱۳۹۹) ،اقدامات تحولی گسترده و درعین حال زیر بنایی برای کار آمد سازی شبکه در حوزه  ترویج تعاون و تعاون گری به سرانجام رساند.

وی اظهار داشت: در حوزه توانمندسازی و توسعه مهارت های فنی و حرفه ای، ارکان و اعضای شبکه با توجه به استناد بند ۲ ماده ۱۵ و بندهای یک، ۲، سه، ماده ۱۳۲ قانون شرکت های تعاونی و همچنین بند یک تا هفت ماده سه قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این مهم از وظایف اصلی سازمان محسوب می شود، باز مهندسی ساختار و طراحی شبکه جدید از طریق اجرای مواد ۶۰ و ۶۱ قانون شرکت‌ها، در طول یک سال گذشته با بازمهندسی و بهسازی فرآیندهای فوق ، محتوای و سرفصل های دوره های آموزشی شبکه با رویکرد توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، کار آفرینی ارائه  و با پیگیری اجرایی ۴۶ هزارنفر روز آموزشی برای شبکه تعاون برگزار شد.

مدیرکل دفتر توسعه تعاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: در طول یک سال گذشته برای نهادسازی و سازماندهی تولیدکنندگان و بهره برداران، متناسب با سیاست‌ها و برنامه‌های جاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت‌های تخصص برای توسعه کمی و کیفی تولید محصولات استراتژیک، این مهم در دستور کار سازمان قرار گرفت که بر این اساس با تشکیل کار گروه هایی مشترک با معاونت ها و دفاتر تخصصی وزارت متبوع، ضمن تدوین اساسنامه‌های لازم با زمینه یابی و زمینه سازی در سطح استان‌ها و برنامه ریزی و پیگیری مستمر، سازمان موفق شد بیش از ۳۲۰ شرکت تعاونی محصولی موضوعی را در استان‌ها سازماندهی و تشکیل دهد.

جهان پناه تصریح‌کرد: همچنین در حوزه سامان بخشی به  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی غیرفعال  تحت پوشش سازمان که در گذشته مغفول مانده بود، به منظور اجرایی کردن این مهم، شیوه نامه طرح تعیین تکلیف (انحلال موجود قانون) تعاونی های غیرفعال تدوین و در هیات مدیره سازمان مورد تصویب و به استان‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه‌ داد: بر این اساس با واکاوی و بررسی شرکت ها و تعاونی های غیر فعال تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در سال گذشته به عنوان سال پایه تعداد ۲۹۰ تعاونی غیرفعال مورد بررسی و مراحل تعیین تکلیف و انحلال قانونی آنها به سرانجام رسید.

این مسوول اظهار داشت: برای فعال سازی و برنامه‌پذیر کردن تعاونی ها و اتحادیه های موجود نیز دستورالعملی تهیه و به استان‌ها ارسال و ابلاغ شد که در این زمینه در یک سال گذشته تعداد ۹۴۶ مدیرعامل جدید انتخاب برنامه خود را برای اجرایی کردن بند ۲۷ ماده سه اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی، در طول یک سال گذشته با تشکیل کمیته های تخصص متشکل از همکاران شاخص ستادی و استانی، ضمن اصلاح و ایجاد بیش از ۱۲۰ شاخص و باز سازی فرم های مربوطه نسبت به تدوین و ارسال دستور العمل جدید ارزشیابی به همه تعاونی ها و تشکل‌های تحت پوشش سازمان تعاون روستایی در هفت محور و عملکرد (میزان رعایت قوانین و مقررات، تامین و زیر ساخت، ساختار و عوامل مدیریتی، توانمند سازی و آموزش، رعایت ضوابط مالی، میزان فعالیت‌های اقتصادی و سایر فعالیت‌های تحولی و نوآورانه) مورد ارزشیابی قرار گرفتند.

جهان پناه در پایان یادآور شد: طبق فصل بیستم قانون شرکت های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه تعاونی ها از سال ۹۸ قرار شد تعداد ۹۲۱ تعاونی غیرفعال بخش کشاورزی در مدت سه سال ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید