Iranian Agriculture News Agency

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی، رسول زارع را به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران را در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) معرفی کرد.

نماینده دائم ایران در فائو معرفی شد

به گزارش خبرنگار ایانا، در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، رسول زارع را به عنوان نماینده دائم ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) معرفی کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای کو دونگ یو

مدیرکل سازمان خوارو بار و کشاورزی ملل متحد

موجب افتخار اینجانب می‌باشد که جناب آقای رسول زارع را به عنوان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آن سازمان معرفی می‌نمایم.

امیدوارم با توجه خاص جناب عالی،‌کلیه همکاری‌های لازم را با ایشان برای انجام وظایف ماموریت یادشده به عمل آورید.

کاظم خاوازی

وزیر جهاد کشاورزی

یادآور می شود، رسول زارع پیش از این قائم مقام معاون وزیر در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید