Iranian Agriculture News Agency

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی:

یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در معرض خطر است

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی گفت: گیاه پالونیا هم از گونه‌های گیاهی است که در مرحله ورود به کشور، تحقیق کافی بر روی آن انجام نشده است و دستگاه‌های ذی‌ربط به اجماع نظر نرسیده‌اند.

تحقیقات بر روی گیاه پالونیا ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایانا، اسکندر زند مشاور وزیر و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در نشست خبری امروز که به مناسبت ایام دهه فجر برگزارشد، با اشاره به این که تنوع زیستی یک سرمایه ملی است، اظهار کرد: تنوع ژنی و زیستی بسیار حائز اهمیت است و جامعه باید با این سرمایه ملی آشنا شود.

وی افزود: تنوع زیستی محدوده وسیعی دارد و از ژن شروع شده و تا اکوسیستم ادامه دارد که به سه دسته تنوع زیست بوم‌ها، تنوع گونه‌ها و تنوع ژن‌ها تقسیم می‌شود.

زند با بیان این که تنوع زیستی در جهان از مرز تهدید عبور کرده است، خاطرنشان کرد: یک میلیون گونه گیاهی و جانوری در جهان در معرض تهدید هستند که این امر فشار سنگینی بر روی گونه‌ها وارد کرده و انعطا‌ف‌پذیری سیستم را کاهش می‌دهد.

وی افزود: 37 درصد بهره برداری بی‌رویه و 31 درصد تخریب زیستگاه‌ها توسط عامل انسانی باعث نابودی اکوسیستم گونه‌های جانوری وحشی شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با تشکیل کنوانسیون تنوع زیستی عنوان کرد: کنوانسیون تنوع زیستی در سال 1992 تشکیل شد و از اهداف آن می‌توان به حفاظت از تنوع زیستی، تضمین بهره‌برداری پایدار و تضمین تسهیم عادلانه مزایای حاصل از بهره ّرداری از منابع ژنتیکی اشاره کرد.

وی افزود: در کنوانسیون تنوع زیستی دو ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ به نام‌های پروتکل ﺍﻳﻤﻨﯽ ﺯﻳﺴﺘﯽ ﮐﺎﺭﺗﺎﻫﻨﺎ و ناگویا وجود دارد که در پروتکل ناگویا برای دسترسی کشورهای دیگر به مواد ژنتیکی کشور دارنده ژن است که ایران عضو این پروتکل نیست.

زند ادامه داد: پروتکل کارتاهنا برای محافظت از مخاطرات تراریخته بر تنوع ژنتیکی است که براساس فعالیت‌های این پروتکل، کارگروه‌هایی در وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت ایجاد شد و تمام محصولات تراریخته که وارد کشور می‌شود باید حداقل در سه کشور مصرف شده و ریسک زیست محیطی و بهداشتی نداشته باشند تا بتوانند وارد کشور شوند.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی تأکید کرد: تمام محصولات تراریخته که وارد کشور می‌شود تحت کنترل است و تمام کشورها هم باید طبق قوانین پروتکل کارتاهنا وجود مواد تراریخته را در محصولات خود گزارش کنند.

وی افزود: در ایران تولید محصولات تراریخته وجود ندارد و اگر این اتفاق بیفتد باید تمام پروتکل‌های مربوطه رعایت شود.

زند با اشاره به این که گونه‌های مهاجم وارد شده به کشور باید دارای پروتکل باشند، اذعان کرد: در حال حاضر برخی گونه‌ها تحت عنوان زینتی، تجاری و تحقیقاتی وارد کشور می‌شوند در حالی که پروتکلی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: طبق ساختار در نظر گرفته شده توسط سازمان محیط زیست، هیچ گونه‌ای بدون مجوز این سازمان اجازه ورود به کشور را ندارد، مگر این‌که برای امور تحقیقاتی این واردات انجام شود، بنابراین ورود گونه‌های غیر تحقیقاتی و بدون مجوز محیط زیست بر خلاف قانون است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با کشت گیاه مهاجم پالونیا عنوان کرد: گیاه پالونیا هم از گونه‌های گیاهی است که در مرحله ورود به کشور، تحقیق کافی بر روی آن انجام نشده است و دستگاه‌های ذی‌ربط به اجماع نظر نرسیده‌اند.

وی افزود: جمع‌بندی نظرات سازمان حفظ نباتات، سازمان تحقیقات و سازمان جنگل‌ها برای وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد و دکتر خاوازی، ساماندهی این گیاه را به سازمان جنگل‌ها محول کرده است.

زند تأکید کرد: مهاجم بودن یا نبودن این گونه گیاهی باید توسط موسسه تحقیقات جنگل‌ها تایید شود تا بتوانیم به مبحث توسعه این گیاه وارد شویم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید