Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی؛

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: ساماندهی اطلاعات جوانان هر روستا در قالب کانون‌های ظرفیت‌‌سازی جوانان روستایی در دستور کار قرار دارد.

کانون‌های ظرفیت‌سازی جوانان روستایی ساماندهی می‌شود

عبداله موموندی مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره ظرفیت سازی برای جوانان روستایی در حوزه کشاورزی، گفت: در کشور ما کشاورزی بر نیروی انسانی استوار است و نظام متفاوتی را نسبت به کشاورزی با تکنولوژی دارد.

موموندی ادامه داد: نظام کشاورزی در کشور ما خرده مالکیتی معیشتی است که به نام نظام خانوادگی کشاورزی نیز مشهور است.

وی با تاکید بر اینکه 85 درصد از غدای دنیا در نظام خرد مالکیت معیشتی تولید می شود، بیان کرد: در سال 2019 سازمان خوار و بار جهانی (فائو)، یک دهه را به نام  کشاورزی خانوادگی نامگذاری کرده است.

به گفته موموندی؛ این نظام کشاورزی علاوه بر تامین معیشت، اشتغال، امنیت غذایی و زیست محیطی را نیز در بر دارد.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی تصریح کرد: نظام کشاورزی با خرده مالکیت، نشان داده که در بحران ها پایداری بیشتری در تولید دارد.

وی با تاکید بر اینکه کشور ما با چالش جدی در زمینه نیروی انسانی در بخش کشاورزی رو به رو است، گفت: میانگین سنی نیروی انسانی در بخش کشاورزی 51 سال  است؛ مهاجرت از روستا به شهر و بی انگیزگی جوانان برای فعالیت در بخش کشاورزی را می‌توان از دلایل افزایش میانگین سنی در این حوزه عنوان کرد؛ البته پیری جمعیت در بخش کشاورزی تنها معطوف به کشورمان نیست بلکه در سایر کشورها نیز وجود دارد.

موموندی با اشاره به اینکه گرایش به تحصیل در بخش کشاورزی نیز نزولی است، یادآور شد: یکی از دغدغه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی تربیت کشاورزان آینده و ظرفیت سازی برای آموزش در این بخش است.

وی ایجاد هنرستان‌های کشاورزی را از دیگر برنامه های در حال پیگری عنوان کرد و افزود: ساماندهی اطلاعات جوانان هر روستا در قالب بانک اطلاعاتی که در نهایت در قالب کانون‌های ظرفیت‌‌سازی جوانان روستایی ساماندهی می‌شوند نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه کانون ها ظرفیت‌سازی جوانان روستایی یک طرح چندوجهی است، گفت: در این طرح وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان و برخی دستگاه های دیگر حضور دارند.

موموندی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال بهبود زنجیره های ارزش تولید قبل از شروع تولید تا مصرف کننده نهایی است.

به گفته وی، ایجاد ارزش افزوده های جدید در مراحل مختلف زنجیره سبب تنوع مشاغل، افزایش درآمد و اقتصادی بودن بخش کشاورزی می شود.

مدیرکل دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی یادآور شد: جوانان روستایی می توانند کمک بسزایی در ایجاد ارزش افزوده داشته باشند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید