Iranian Agriculture News Agency

به صورت وبیناری برگزار شد؛

رویداد ملی آموزشی ترویجی در راستای بررسی چالش ها و ارایه راهکارها در بخش کشاورزی با عنوان ریزش میوه سیب درختی برگزار شد.

رویداد ملی بررسی چالش ها و ارایه راهکارها در بخش کشاورزی در زمینه ریزش سیب درختی

به گزارش خبرنگار ایانا، اولین برنامه از رویدادهای ملی «بررسی چالش ها و ارایه راهکارها در بخش کشاورزی» با موضوع ریزش میوه سیب درختی با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی، رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر امور میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی، معاون علمی و فناوری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، رییس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان آذربایجان غربی، جمعی از پژوهشگر مروجان ارشد کشاورزی، کشاورزان پیشرو و بیش از ۶۰۰ نفر به صورت وبیناری از طریق شبکه اینترنتی استودیو کشاورز روز  شنبه ششم دیماه برگزار شد.

علی اکبر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در این نشست با تاکید بر اینکه  افتتاح تلویزیون اینترنتی و شبکه مجازی آموزش کشاورزی بسیار موثر بوده است، گفت: این شبکه اینترنتی کشاورزی سبب شده تا همزمان ارایه آموزش ها به تعداد زیادی از بهره برداران و صاحبنظران بخش کشاورزی با حداقل صرف هزینه انجام  شود.

وی افزود: در حوزه آموزش و ترویج، زیرساخت های لازم را تقویت کرده ایم و در همه‌ استان ها نیز شبکه استودیو کشاورز در حال راه اندازی است.

وی با اشاره به اینکه اجازه نداده ایم تهدید شرایط کرونا ما را از فعالیت ها و رسالت مان در راستای توانمندسازی، افزایش دانش و آگاهی بهره برداران بخش کشاورزی بازدارد، تصریح کرد: از این تهدید به عنوان فرصت فوق العاده استفاده کردیم.

مویدی در ادامه با بیان اینکه ریزش میوه سیب در استان آذربایجان غربی به عنوان یک چالش جدی مطرح شده است، گفت: پس از ارایه این مسأله و برگزاری رویداد علمی ملی با این موضوع، امیدواریم نتایج حاصله علاوه بر آن که به صورت زنده در اختیار باغداران قرار می گیرد، در قالب نشریه آموزشی ترویجی نیز قابل دسترس باشد و در کل کشور مورد استفاده قرار گیرد.

معاون آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به برنامه یاوران تولید در گام دوم نظام نوین ترویج، تصریح کرد: در این برنامه ما بیش از هر زمانی در تاریخ کشاورزی کشور، حضور محققان و پژوهشگران را در عرصه کشاورزی همگام با مروجان و کشاورزان داشته ایم و به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت می کنیم. 

مویدی با تاکید بر راه اندازی شبکه مجازی کشاورزی در کل کشور، گفت: با این اقدام مهم در تمام زیربخش های تخصصی کشاورزی کانال آموزشی - ترویجی خواهیم داشت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید