Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در بخش کشاورزی تحلیل اطلاعات مراحلی دارد و برای توسعه این بخش باید تحلیل داده ها رشد پیدا کند.

دومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا، کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در «دومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی» گفت: این دوره با شعار «کتاب، دانایی و توانایی کشاورزی» برگزار شده و فکر می‌کنم باید کتاب را نردبان اندیشه و سبب ارتقای توانمندی افراد بدانیم.

 وی با اشاره به اینکه کتاب نردبان پیشرفت بشر است، ادامه داد: در واقع رشد و ارتقای فردی - اجتماعی مبتنی بر تعداد پله ها، استحکام و سرعت درست کردن پله‌های نردبان است.

بازرگان با اشاره به اینکه اندیشیدن، مهمترین تفاوت انسان با سایر موجودات است، تصریح‌کرد: خوراک انسان، اطلاعات است و مغز انسان با دریافت اطلاعات، ادراک و استدلال آن از تحلیل اطلاعات به دانایی می‌رسد و پس از آن توانایی را خلق می کند.

وی موفقیت‌های توسعه فناوری بشر در علوم انسانی، علوم کشاورزی، کامپیوتر و صنعت را دریافت اطلاعات، تحلیل آن و به دست آوردن خروجی در این حوزه ها عنوان کرد و یادآور شد: در بخش کشاورزی تحلیل اطلاعات مراحلی دارد و برای توسعه این بخش باید تحلیل داده ها رشد پیدا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود، تصریح کرد: خودسازی بخش مهمی از تحلیل است و بنا بر تعالیم دینی، تفکر از عبادت بالاتر است به شرطی که تفکر در مسیر حق باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در میان مبادی اطلاعات متعدد، اطلاعات کتاب با تعریف مشخص خود شاخص‌های تخصصی بالاتری دارد، بیان کرد: این مساله می‌تواند بهترین ورودی و هدایت بشر به مسیر صحیح باشد.

 

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید