Iranian Agriculture News Agency

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

کشارزی آینده وابسته به دانش خواهد بود

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: شبکه سازی جایگاه مهمی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی دارد.

اهمیت شبکه‌سازی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا؛ اسکندر زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی در اختتامیه «هشتمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پایدار» که از تاریخ ششم تا هشتم آبان ماه سال جاری به صورت مجازی برگزار شد، ضمن تاکید بر اهمیت شبکه‌سازی در نظام نوین ترویج و آموزش کشاورزی، گفت: بر این اساس شبکه مروجین پهنه، شبکه محققین معین، شبکه پژوهش مروجان ارشد و شبکه تشکل‌های مرتبط به وجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت‌های جدید همچون نظام نوین ترویج سبب ایجاد تالار ترویج برای استفاده از داده‌ها شده است، گفت: استفاده از ظرفیت اینترنت، اپلیکیشن ها و فضای مجازی در گذشته مورد تاکید قرار گرفته است.

زند با اشاره به اینکه آینده نگری در نظام نوین ترویج در نظر گرفته شده است، یادآور شد: کشاورزی چهار نسل را پشت سر گذاشته که دیجیتالی و هوشمند شدن از جمله آخرین این نسل‌ها بوده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در آینده، کشاورزی وابسته به دانش خواهد بود و اقتصاد پایدار را در پی خواهد داشت، بیان کرد: کشاورزی قبل از دانش وابسته به منابع بوده است.

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی تصریح کرد: آموزش و ترویج اطلاعات با ارتباطات پیش خواهد رفت و این مهم نیازمند بانک اطلاعاتی قوی، اپلیکیشن های موثر و تشکل های مجازی خواهد بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید