Iranian Agriculture News Agency

بنی‌هاشم در گفتگو با ایانا مطرح کرد:

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری گفت: از سال 79 تاکنون تعداد 3280 صندوق برای زنان روستایی و 425 صندوق برای زنان عشایری تشکیل شده است.

گسترش اشتغال پایدار از طریق شبکه‌سازی صندوق‌های روستایی وعشایری

فروغ السادات بنی‌هاشم مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در گفتگو با خبرنگار ایانا، در رابطه با توان افزایی زنان روستایی و عشایری اظهار کرد: وزارت جهادکشاورزی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تحقق توان افزایی زنان روستایی و عشایری، آنها را به تشکیل صندوق‌های خرد ترغیب کرده است.

وی افزود: از سال 79 تاکنون تعداد 3280 صندوق برای زنان روستایی و 425 صندوق برای زنان عشایری تشکیل شده است.

بنی‌هاشم با اشاره به این که سرمایه اولیه این صندوق‌ها از محل پس اندازهای خود مردم است، خاطرنشان کرد: از سال 95 صندوق کارافرینی امید هم به هر صندوق 50 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

وی افزود: سرمایه صندوق‌ها از 53 میلیارد ریال در سال 92 به 966 میلیارد ریال در سال 99 افزایش یافته است.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری تصریح کرد: اعضای هر صندوق که بین 30 تا 50 نفرهستند با استفاده از این وام‌ها اقدام به راه اندازی کسب و کار می‌کنند.

وی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی دوره‌های آموزش مهارتی و مهم‌تر از آن آموزش‌های کارآفرینی و بازاریابی را برای زنان روستایی و عشایری برگزار می‌کند، عنوان کرد: این افراد با استفاده از این آموزش‌ها به تولید و کسب و کار خود رونق می‌دهند.

بنی‌هاشم افزود: تا کنون حدود صدهزار نفر از زنان روستایی و عشایری عضو این صندوق‌ها آموزش دیده اند و برای خود و سایر اعضای خانواده اشتغال ایجاد کرده‌اند، همچنین تعداد اشتغال غیر مستقیم از اجرای این طرح‌ها حدود 300 هزار نفر بوده است.

وی ادامه داد: اعضای صندوق‌های خرد از طریق وام‌های دریافتی از صندوق، ماهانه بین 500هزارتومان تا دو میلیون تومان برای خانواده‌های خود درآمد ایجاد می‌کنند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: تعداد روستاهای بالای صد خانوار کشور 15734 آبادی است و تاکنون 3705 آبادی تحت پوشش طرح ایجاد صندوق اعتبارات خرد قرار گرفته است .

وی افزود: برای فراگیر شدن اجرای طرح در کشور ، چنانچه سالانه 2هزار صندوق ایجادشود، تا پایان برنامه هفتم کلیه روستاهای بالای صد خانوار دارای صندوق‌های خرد می‌شوند و به منابع مالی دسترسی پیدا می‌کنند.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در رابطه با تشکیل صندوق‌های شهرستانی زنان روستایی و عشایری گفت: تعدادی از صندوق‌های خرد زنان با حمایت شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی، در سطح شهرستان شبکه سازی شدند و صندوق‌های شهرستانی زنان روستایی و عشایری شکل گرفته است.

وی افزود: در صندوق‌های شهرستانی اعضای صندوق‌های خرد سهامدار می‌شوند و کار و فعالیت آنها هویت رسمی و قانونی پیدا می کند.

بنی هاشم ادامه داد: در این صندوق‌ها، به ازای 51 درصد سرمایه مردم ، دولت هم تا 49 درصد سرمایه‌گذاری می‌کند، این شبکه‌ها موجب شد تا کارها در سطح وسیع‌تر انجام شود، به پایداری برسد و زنجیره ارزش تولیدات توسعه یابد.

مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با اشاره به این که ایجاد کارگاه‌‌های روستایی‌، برند سازی و تجاری‌سازی تولیدات از دستاوردهای شبکه سازی است، خاطرنشان کرد: تعداد صندوق‌های شهرستانی از 11 مورد در سال 92 به 19 مورد در سال 99 افزایش یافته است و برخی از اعضای این شبکه‌ها تا 4 میلیون تومان درماه هم درآمد دارند.

وی با اشاره به این که میزان سرمایه در گردش این صندوق‌ها در حال حاضر 175 میلیارد ریال است، افزود: در حال حاضر 857 صندوق خرد در بیش از 50 شهرستان، با سرمایه بیش از 41 میلیارد تومان، آمادگی لازم را برای تشکیل صندوق‌های شهرستانی دارند،  بنابراین چنانچه 49 درصد سهم دولت به میزان 40 میلیارد تومان تامین شود، بیش از 857 صندوق خرد شبکه سازی می‌شوند و تعداد 30 هزار نفر از زنان روستایی و عشایری سهامدار خواهند شد و به مشاغل پایدار می رسند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید