Iranian Agriculture News Agency

معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با ایانا نوید داد:

معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: حمایت پشتیبانی از کشاورزان آینده از جمله اعطای بورس تحصیلی، اولویت واگذاری طرح‌های کشاورزی به کشاورزان آینده، پرداخت تسهیلات، برخورداری و معافیت از نظام‌وظیفه از موارد در دست پیگیری جهت جوانگرایی جامعه کشاورزان ایران است.

پیگیری اعطای بورس تحصیلی و مشوق‌هایی برای نظام‌وظیفه «کشاورزان آینده» در ایران/ تهدید هرم سنی کشاورزان با کاهش جمعیت بهره‌برداران جوان

ارکیده حیدرنژاد معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) گفت: بخش کشاورزی ضمن برخورداری از شرایط استراتژیک و دارا بودن مزیت نسبی در توسعه، یکی از بسترهای مناسب توسعه و پایداری اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید.

 وی افزود: کاهش نسبت جمعیت مناطق روستایی و عشایری به مناطق شهری، کاهش سهمیه شاغلین، جذابیت کمتر بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌ها، کمبود تخصص و صلاحیت موردنیاز این بخش و همچنین هرم نامتوازن نیروی انسانی شاغل از مشکلات موجود در بخش کشاورزی است.

معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر سن بالای کشاورزان به‌ویژه بهره‌برداران، گفت: سن بهره‌برداران نیز از دیگر چالش‌های بخش کشاورزی در شرایط کنونی است.

وی ادامه داد: تغییرات روند سنی بهره‌برداران طی آخرین سرشماری مرکز ملی آمار ایران نشان می‌دهد که افزایش سن بهره‌برداران بخش کشاورزی و کاهش حضور جوانان در این بخش را شاهد هستیم.

حیدر نژاد با اشاره به اینکه بیشترین کاهش جمعیت بهره‌برداران در گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال بوده است، یادآور شد: میانگین سن کشاورزان در ایران ۵۳ سال است و ۳۴ درصد بهره‌برداران بی‌سواد و 66 درصد باسواد هستند.

معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر ضرورت دانش‌افزایی، توانمندسازی و مهارت‌افزایی بهره‌برداران بخش کشاورزی، بیان کرد: آموزش مهارتی و مهیاسازی جوانان در آینده نزدیک و ورود به مشاغل کشاورزی از اولویت اصلی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران این بخش است.

 وی اذعان کرد: کشاورزان آینده؛ جوانان مناطق روستایی و عشایری یا علاقه‌مندان به اشتغال در مناطق کشاورزی هستند، همچنین هنرجویان هنرستان‌های کشاورزی در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، کار و دانش و دانشجویان آموزش عالی کشاورزی نیز مخاطبان نظام آموزش، تربیتی و مهارتی کشاورزان آینده به‌حساب می‌آیند.

 حیدر نژاد با اشاره به چالش‌ها آموزش در بخش کشاورزی، گفت: در شرایط کنونی، نظام آموزشی کشاورزی رسمی در هنرستان‌ها، مراکز آموزشی و دانشگاهی کشاورزی ارائه می‌شود و با چالش‌ها و مسائلی با منشأ درون سیستمی و برون سیستمی ازجمله تنوع نظام‌ها و زیر نظام‌های آموزشی کشاورزی و نهادهای متولی آن، ناهماهنگی و هم‌افزایی ضعیف این نظام‌ها، غلبه آموزش‌های نظری برای آموزش‌های علمی و حرفه‌ای همراه است.

 وی راهکار برای رفع این چالش‌ها در نظام آموزش و تربیت مهارت کشاورزان آینده را نظام آموزشی واحد و یکپارچه پیشنهاد داد و افزود: اصول و راهبردهای این نظام، سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و مشارکت با کلیه ذینفعان آینده‌پژوهان، شناسایی نیازمندی شغلی و بازار محوری، قدرتمندی جغرافیایی مراکز آموزش کشاورزی شناسایی ارتباط با مشاغل زنجیره ارزش نوپا و نوظهور است.

 حیدرنژاد افزود: همچین توسعه کمی و کیفی هنرستان‌های کشاورزی به‌منظور برگزاری رشته‌های مختلف دیپلم کشاورزی ویژه روستازادگان و فرزندان عشایر به صورت  شبانه‌روزی و رایگان از جمله گام‌های اولیه در این خصوص است.

معاون آموزشی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ‌تربیت آموزشگران حرفه‌ای کشاورزی و آموزش‌های مهارتی درآمدزای بازار محور حین تحصیل را از دیگر طرح‌ های در دست پیگیری عنوان کرد و گفت: در این راستا حمایت پشتیبانی از کشاورزان آینده از جمله اعطای بورس تحصیلی، اولویت واگذاری طرح‌های کشاورزی به کشاورزان آینده، پرداخت تسهیلات برخورداری و از معافیت نظام‌وظیفه از دیگر موارد در دست پیگیری است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید