Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان دامپزشکی کشور انجام داد:

نظام‌نامه داخلی اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور تدوین و از سوی رئیس این سازمان به تمام ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ابلاغ شد.

ابلاغ نظام‌نامه داخلی اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور

 

 

نظام‌نامه داخلی اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور تدوین و از سوی رئیس این سازمان به تمام ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، نظام‌نامه داخلی اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور توسط علی‌صفر ماکنعلی رئیس این سازمان ابلاغ شد.

این نظام‌نامه جامع دارای فهرست، کلیات و تعاریف، معرفی ارکان نظام اطلاع‌رسانی، شرح وظایف ارکان نظام اطلاع‌ رسانی و همچنین نحوه رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای مکتوب و فضای مجازی است.

آماده‌سازی افکار عمومی به منظور پذیرش تاثیرات و تبعات برنامه ها و طرح‌ها و تسهیل در اقناع‌سازی و تاثیر مثبت جلب مشارکت مردم در اجرای موفق تر هر طرح به عنوان مهمترین اهداف طراحان نظام جامع اطلاع رسانی مدنظر  بوده است .

 

IMG_0581

دستور‌العمل نحوه اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای سازمان دامپزشکی کشور، تعریف سازوکار و ساختاری برای تعیین نحوه اطلاع‌رسانی و مواجهه با فعالیت‌های رسانه‌ای مرتبط با ماموریت‌های سازمان دامپزشکی کشور از جمله مواردی است که از جنبه‌های مختلف اهداف، راهبردها و راهکارهای عملیاتی، روش‌ها و کار ابزارهای اجرایی در این نظام نامه مورد ارزیابی قرار گرفته است .

این نظام‌نامه دارای 4 فصل است که شامل کلیات و تعاریف؛ ارکان نظام اطلاع‌رسانی؛ شرح وظایف و نحوه رسیدگی به تخلفات رسانه ای مکتوب و فضای مجازی است که هر یک دارای مواد خاص خود است و در 14 ماده و 6 تبصره تهیه و از سوی ریاست سازمان دامپزشکی کشور به دفاتر ستادی و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شد و از این پس تمامی دستورالعمل‌های قبلی در خصوص نحوه اطلاع رسانی مرتبط با این موضوع لغو می‌گردد.

خبر مرتبط: رئیس روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور: نظام‌نامه داخلی اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای به مناسبت روز خبرنگار ابلاغ شد ( لینک اینجا)

توضیح بعد از خبر: فایل PDF این نظام نامه از طریق لینک اینجا قابل دریافت است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید