Iranian Agriculture News Agency

خاوازی در شورای عالی مدیران وزارتخانه تاکید کرد:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای معرفی بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌گیری کشور، همه ما مسئولیم که پیام دقیق تولید کنیم تا ابعاد و ظرفیت‌های بخش شناخته و به کشاورزی کشور و کشاورزان یاری رسانده شود.

اتخاذ تدابیر دقیق در جهت معرفی بخش کشاورزی در نظام تصمیم‌گیری کشور

به گزارش خبرنگار ایانا، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای عالی مدیران وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: در تهیه گزارش‌ها باید نگاه تحلیلی و عمیق داشته و برای پردازش گزارش‌ها احساس مسئولیت وجود داشته باشد تا سیاست گذاری‌ها دقیق و بر اساس داده‌های صحیح صورت پذیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موضوع سوخت در بخش کشاورزی تصریح کرد: در زمینه سوخت معاونت برنامه ریزی ماموریت دارد تا با احصا دقیق، وضعیت سوخت مکانیزاسیون را پیگیری کند تا به نحو شایسته از حقوق کشاورزان دفاع شود.

وی افزود: برای معاونت‌های وزارتخانه ضروری است با تشکل‌های بخش خصوصی و مجموعه‌های مختلف مانند، اتاق تعاون ایران تعامل مستمر داشته باشند و بخشی از فعالیت‌ها را به این بخش‌ها واگذار کنند.

خاوازی تأکید کرد: رسانه ملی آمادگی کامل دارد تا از بخش کشاورزی کشور حمایت کند، بنابراین باید معاونت‌های مختلف در بخش‌های برنامه‌سازی و خبری حضور کارشناسی بیابند و اطلاع رسانی کنند تا مردم در جریان خدمات دولت قرار گیرند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید