Iranian Agriculture News Agency

قندالی:

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: خدمت به عشایر خدمت به خودمان است و هیچ منتی هم نداریم چراکه عشایر برای تولید و تامین مواد غذائی و پروتئینی سالم کشور تلاش می کنند.

عشایر برای تامین مواد غذائی سالم کشور تلاش می کنند

به گزارش ایانا به نقل از سازمان امور عشایر، کرمعلی قندالی روز دوشنبه 9 تیر ماه در نشست با رئیس و معاونین و مدیران موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، اظهار داشت: هنر واقعی در زندگی عشایر و بویژه در سرپنجه های زنان عشایری است و چون اینها را می دانیم مسئولیت و تعهدمان نسبت به جامعه عشایری بیشتر است.

وی با بیان اینکه ما سرزمین را حوزه آبخیز می بینیم، ادامه داد: این سرزمین به صورت زنجیره به هم متصل است و در این سیستم عشایر را هم باید بعنوان یکی از حلقه های این چرخه ببینیم چراکه در غیر اینصورت این چرخه کامل نیست.

قندالی گفت: در زندگی عشایر دامداری، زنبورداری، پرورش ماهی، زراعت و کشاورزی وجود دارد اما چون شرایط این نوع از زندگی خاص است باید به صورت ویژه دیده شود.

رئیس سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: هسته های محتوایی ستاد ملی رسانه وزارت جهادکشاورزی موضوع بسیار مهمی است برای رسانه ای شدن فعالیتها و سفارش کرده ام که همکاران در سازمان با قوت وارد موضوع شوند چرا که ظرفیت های زیادی در بخش عشایری کشور وجود دارد که باید معرفی شود.

وی افزود: ظرفیت های زیادی در حوزه عشایری وجود دارد و انتظار داریم جامعه عشایری در انتخاب و معرفی سالانه نمونه های بخش کشاورزی، با تمام ظرفیت های آن معرفی شود.

قندالی با اشاره به اینکه دانش بومی عشایر در خیلی از موارد پیشروتر از دانش نوین است و می توانیم دانش بومی را با دانش روز تلفیق کنیم و مردم هم آن را می پذیرند، تاکید کرد: باید دانش بومی عشایر را مستندسازی کنیم و نباید بگذاریم این دانش از بین برود و ما آمادگی داریم در این خصوص همکاری مشترکی را انجام دهیم.

رئیس سازمان امور عشایر ایران خدمت به جامعه عشایری کشور را خدمت به سلامت جامعه خواند و گفت: همکاری با موسسه آموزش و ترویج فرصت طلایی است که باید غنیمت شمرد و از این فرصت استفاده و بهره لازم را برای خدمت به جامعه عشایری برد.

در این نشست، معاونین و مدیران کل سازمان امور عشایر نیز نقطه نظرات خود را در خصوص ظرفیت های جامعه عشایری و انجام همکاری های دوجانبه در حوزه آموزش و ترویج در مناطق عشایری بیان داشتند.

پیش از این نشست، رئیس، معاونین و مدیران سازمان امور عشایر ایران به همراه رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از "سامانه کنترل و پایش نرم افزاری حراست" و "استودیو کشاورز" این موسسه بازدید کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید