Iranian Agriculture News Agency

بنی‌هاشم خبر داد:

با تشکیل 3200 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری برای بیش از 100هزار نفر به‌طور مستقیم و 300 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

اشتغالزایی 400 هزار نفری با تشکیل صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری

به گزارش ایانا، مدیرکل دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در چهارمین روز از هفته جهادکشاورزی با شعار "کشاورزی، جذب سرمایه ، توسعه کارافرینی و اشتغال"  اعلام کرد: با تشکیل 3200 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری برای بیش از 100 هزار نفر به‌طور مستقیم و 300 هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است. 

فروغ‌السادات بنی‌هاشم افزود: بخش اعظم منابع مالی این فعالیت‌ها از طریق تجمیع پس اندازهای خرد خانوارهای روستایی و عشایری تامین شده است.

به گفته او، مجموع سرمایه صندوق‌های خرد بیش از 120 میلیارد تومن است.

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری اعلام کرد: با مشارکت شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی 18 صندوق شهرستانی و یک صندوق استانی ویژه زنان روستایی و عشایری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: با تشکیل این صندوق ها، صندوق های خرد تجمیع شدند و شبکه تولید و بازار شکل گرفته است.

بنی هاشم گفت: در زمینه توسعه و تکمیل زنجیره های تولید، اقدامات بزرگی انجام شده و 13 محصول موفق به دریافت برند تجاری شده اند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید