Iranian Agriculture News Agency

اسمائیل‌خانیان در گفتگو با ایانا مطرح کرد:

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: "یاوران تولید" بیشترین نقش را در ارتباط با بهره‌برداران روستایی خواهند داشت؛ برای این منظور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کشور را پهنه بندی کرده و برای هر پهنه یک مسئول در نظر گرفته است، بنابراین ما به واسطه مسئول پهنه سعی می‌کنیم رابطه خود را با دامداران و بهره‌برداران امور دامی حفظ کنیم.

«یاوران تولید»، پل ارتباطی بخش تحقیقات کشاورزی با بهره‌برداران

سعید اسمائیل‌خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور در گفتگو با خبرنگار ایانا، در رابطه با نقش کارشناسان و مروجین در اگاهی رساندن به جامعه کشاورزی، اظهار کرد: در موسسه تحقیقات علوم دامی دستاوردهای تحقیقاتی بسیاری وجود دارد که باید در جهت اهداف و ماموریت‌های وزارت‌ جهاد کشاورزی به کار گرفته شود و یکی از روش‌های انتقال این تحقیقات به زیربخش‌ها، ارائه آن به کارشناسان و مروجین است.

وی افزود: برای رساندن تحقیقات به کارشناسان، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از روش ارسال مقاله به همایش‌ها، کنگره‌ها و سخنرانی‌های علمی استفاده می‌شود تا برون‌دادها را به آنها منتقل کنیم.

اسمائیل‌خانیان ادامه داد: ما خارج از بخش تحقیقاتی با دو گروه تولیدکننده مواجه هستیم؛ یکی بهره‌برداران صنعتی بزرگ که در زیر مجموعه خود کارشناسان زبده‌ای دارند و دیگری کشاورزان و بهره‌برداران خرد روستایی هستند که امکان گرفتن اطلاعات را به سهولت ندارند.

وی افزود: ما برای همکاری با بهره‌برداران صنعتی بزرگ، قراردادهایی را می بندیم و برون‌داد‌ها را در اختیار آنها قرار می‌دهیم اما در رابطه با بخش اعظظم جامعه کشاورزی که میزان تولید آنها 60 درصد از تولید کشور را شامل می‌شود باید روش‌های دیگری را اعمال کنیم.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با اشاره به لزوم آگاه سازی قشر روستایی برای ایجاد تحول در سال جهش تولید عنوان کرد: "یاوران تولید" بیشترین نقش را در ارتباط با بهره‌برداران روستایی خواهند داشت؛ برای این منظور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کشور را پهنه بندی کرده و برای هر پهنه یک مسئول در نظر گرفته است، بنابراین ما به واسطه مسئول پهنه سعی می‌کنیم رابطه خود را با دامداران و بهره‌برداران امور دامی حفظ کنیم.

وی افزود: ما از طریق مسئولان پهنه نحوه مدیریت، پرورش، بهداشت و مسائل بهبود ژنتیکی را به بهره‌برداران خود منتقل می‌کنیم.

اسمائیل‌خانیان تأکید کرد: دامداران تحت تاثیر نوسانات بازار هستند و هر چه تعاملات ما با آنها بیشتر شود، این تاثیرات کاهش می‌یابد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید