Iranian Agriculture News Agency

مؤیدی در گفتگو با ایانا:

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به این که محققین و یافته‌های تحقیقاتی آن‌ها می‌تواند در جهش تولید در بخش کشاورزی بسیار موثر باشد، هدف اجرای طرح «یاوران تولید» را انتقال دانش محققان به عرصه‌های کشاورزی اعلام کرد.

طرح «یاوران تولید» دانش محققان را به عرصه‌های کشاورزی انتقال می‌دهد

علی اکبر مؤیدی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفتگو با خبرنگار ایانا، در رابطه با اهداف سال جهش تولید، اظهار کرد: در سال جاری تمام وزارتخانه‌ها ملزم شده‌اند اقدامات اساسی در جهت جهش تولید انجام دهند و وزارت جهاد کشاورزی هم طرح‌هایی را در زمینه های مختلف از جمله محصولات اساسی روغن و علوفه تدوین کرده که به هیئت دولت ارسال شده است.

وی در رابطه با نقش محققین در تحقق اهداف جهش تولید، خاطرنشان کرد: محققین و یافته‌های تحقیقاتی آن‌ها می‌تواند در جهش تولید در بخش کشاورزی بسیار موثر باشند.

مؤیدی با اشاره به عضویت بیش از دو هزار هیئت علمی در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور. افزود: در جلسات متعدد بر روی نحوه استفاده از دانش پژوهشی این محققان در افزایش و جهش تولید در بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر شده است.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی خاطرنشان کرد: در سالیان گذشته طرحی به نام طرح نظام نوین ترویج به وسیله دکتر خاوازی معاون وقت آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهیه و اجرا شد تا مروجین وارد عرصه‌های کشاورزی شوند.

مؤیدی با بیان این که در حال حاضر از طریق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برنامه‌ریزی شده تا طرحی را با نام "طرح یاوران تولید" اجرا کنیم، تصریح کرد: در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی، دکتر خاوازی پیشنهاد طرح یاوران تولید را پیشنهاد کرد و این وظیفه را بر عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گذاشت که از حضور محققین کشور در عرصه برای افزایش تولید بیشتر استفاده شود که این طرح توسط وزیر جهاد کشاورزی به سازمان‌های جهاد کشاورزی استانی ابلاغ شد.

وی افزود: مسئولیت این کار در استان‌ها بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی و دبیری کارگروه بر عهده رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان‌ها است، همچنین تمام معاونت‌های فنی و مدیران اجرایی عضو کارگروه انسانی بوده و در هفته چند روز را به صورت گروهی و در قالب کارگروه های تخصصی به مزارع و شرکت‌های بزرگ کشاورزی می‌روند تا هم بازدید انجام دهند و هم مشکلات فنی را حل و فصل کنند که یا در قالب یک صورتجلسه برای رئیس سازمان ارسال خواهد شد.

معاون رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۴۰۰ مرکز جهاد کشاورزی در کشور وجود دارد که برای هر کدام از این مراکز یکی از محققین استان به عنوان محقق معین تعیین شده است و سعی می‌کنیم محققین معین در قالب این طرح همراهی بیشتری را در عرصه‌های کشاورزی داشته باشند.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به این نکته که نقطه اتصال اصلی ما مراکز جهاد کشاورزی واقع در دهستان ها هستند، اذعان کرد: کشاورزان مستقیماً با ۱۴۰۰ مرکز جهاد کشاورزی که خط مقدم وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شوند، در ارتباط هستند.

وی افزود: این مراکز بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ کارشناس کشاورزی و مروج دارند که آموزش‌های تخصصی دیده‌اند و ۳۰۰ دستگاه ماشین دوکابینه در اختیار آنها قرار گرفته است؛ همچنین حدود ۳۵۰۰ دستگاه کامپیوتر پیشرفته به این مراکز ارسال شده است.

مؤیدی خاطرنشان کرد: این کارشناسان هرکدام رصد یک پهنه را برعهده دارند و یک نفر در مراکز تحقیقاتی به عنوان محقق معین محسوب می‌شود که در هر ماه دو بار به مرکز مورد نظر سرکشی می‌کند و مشکلات موجود در آن پهنه را مرتفع می‌کند و در پایان هر هفته ملزم به ارسال گزارش خود از مناطق و بازدیدها به معاونت آموزش و ترویج است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید