Iranian Agriculture News Agency

در حکمی از سوی مهندس کشاورز؛

در حکمی از سوی مهندس عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، آقای کریم احمدی صومعه رئیس مرکز اطلاعات و ارتباطات به عنوان مجری توسعه دولت الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

مجری توسعه دولت الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش ایانا، در بخشی از این حکم آمده است: در اجرای مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که وفق نامه شماره 154323 مورخ 4/12/1398 به تایید و توشیح رئیس جمهور محترم رسیده و طی نامه شماره 206320/1 مورخ 25/12/1398 وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ گردیده است، بدین وسیله به عنوان مجری توسعه دولت الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی منصوب می‌شوید. ضروری است وفق مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط در این خصوص اقدام لازم معمول گردد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید