Iranian Agriculture News Agency

پورنقی تشریح کرد:

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ویروس کرونا را تشریح کرد.

اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ویروس کرونا

به گزارش ایانا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدرضا پورنقی با اشاره به محوریت اداره بیمه و بهداشت حرفه ای این اداره کل برای مقابله با سرایت ویروس کرونا، گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا، اقدامات پیشگیرانه با اطلاع رسانی های به موقع و آموزش همکاران و به ویژه خدمات، انجام شده است.

وی اظهار کرد: گندزدایی روزانه ساختمان ها، نصب دستگاه ضدعونی دست ها، تست تب همکاران و ارباب روجوع در بدو ورود به ساختمان ها، توزیع ماسک و دستکش مناسب برای همکاران -به تناسب حوزه فعالیتشان- بخشی از اقدامات این وزارتخانه و در چارچوب بخشنامه وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی بوده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید