Iranian Agriculture News Agency

سازمان های تحقیقات کشاورزی و جنگل‌ها امضا کردند؛

تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی، ترویجی و مشارکتی در سطح ملی بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسید.

 تفاهم نامه توسعه همکاری های تحقیقاتی، آموزشی، ترویجی و مشارکتی

به گزارش خبرنگار ایانا، در حاشیه‌ گردهمایی پژوهشگر مروجان ارشد که امروز به مناسبت هفته پژوهش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی، ترویجی و مشارکتی در سطح ملی بین کاظم خاوازی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و خسرو شهبازی سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به امضاء رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای توسعه همکاری‌ها بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود طرفین و همچنین  آموزش و ترویج صیانت از منابع‌طبیعی و فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی عمومی و نیز ارتقای سطح کمّی و کیفی فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و مشارکتی و توان‌افزایی و ظرفیت‌سازی منابع انسانی به امضا رسیده است.

 از دیگر اهداف امضای این تفاهم‌نامه می‌توان به مشارکت فعال بخش آموزش و ترویج دو سازمان در اثربخشی نظام تولید کشاورزی و منابع‌طبیعی، ارتقاء دانش فنی، تخصصی و کاربردی کارشناسان مرتبط در وزارت جهاد کشاورزی، ارتقاء مهارت‌های فنی و مدیریتی بهره‌برداران عرصه‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی، فرهنگ‌سازی در استفاده بهینه بهره‌برداران عرصه‌های کشاورزی و منابع‌طبیعی، حمایت از بهره‌برداران در استفاده کارآمد از فناوری‌های توصیه‌شده، بسترسازی جهت فعالیت‌های مشارکتی و توسعه و تقویت تشکل‌ها و تقویت مدیریت پایدار فنی و اجتماعی با بهره‌گیری از آخرین توصیه‌های فنی و کاربردی در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی اشاره کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید