Iranian Agriculture News Agency

فلسفی خبر داد:

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۱۳۰۰ کانون تخصصی بسیج کشاورزان در مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها راه اندازی شد.

راه‌اندازی 1300کانون تخصصی بسیج کشاورزان در دهستان‌ها

پیمان فلسفی فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهادکشاورزی در اولین اجلاس سراسری کانون های تخصصی بسیج کشاورزی از راه اندازی ۱۳۰۰ کانون تخصصی بسیج کشاورزان در مراکز جهاد کشاورزی دهستان‌ها خبر داد و گفت: بسیج وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یکی 5 دستگاهی است که توسط بسیج مستضعفین، دستگاه ملی با کارکرد تخصصی تعیین شده است.

وی از جمله اقدامات مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی را ایجاد ۵۲ کانون تخصصی ملی و استانی و ۱۱ هزار هسته تخصصی عنوان کرد و افزود: تأسیس گروه جهادی حیدریون با بیش از 2700 عضو و ایجاد مرکز اسناد و دبیرخانه الکترونیکی بسیج تخصصی  در این مرکز انجام شده است.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: انعقاد تفاهم نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی در طرح کاداستر، ایجاد پایگاه اطلاع رسانی کانون های تخصصی (پاک)، ایجاد رادیو اینترنتی جهاد (راج) و تدوین پیش نویس صندوق کارآفرینی کانون های تخصصی بخش کشاورزی از دیگر فعالیت های این مرکز بوده است.

فلسفی با اشاره به افتتاح مرکز مانیتورینگ و پایش تهدیدات بخش کشاورزی، گفت: امید می‌رود با افتتاح این مرکز بتوانیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی و نظارت بر عرضه و تقاضا را با توسعه اقتصاد کشاورزی در بستر الکترونیک فراهم کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید