Iranian Agriculture News Agency

طلایی تاکید کرد:

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی بر ضرورت تسریع در راه اندازی سامانه یکپارچه اداری و پشتیبانی و استفاده از سامانه های هوشمند تاکید کرد.

ضرورت تسریع در راه اندازی سامانه یکپارچه اداری و پشتیبانی و استفاده از سامانه های هوشمند

به گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی در گردهمایی مدیران امور اداری، رفاه و پشتیبانی که امروز در سالن توسعه برگزارشد، اظهار کرد: کار امور اداری کار حساس و ویژه ای است و خوبی آن این است که امور اداری مدیریت و ساختار خوبی دارد.

وی افزود: در استان ها جایگاه خوبی برای امور اداری و پشتیبانی تعریف شده است و کارکنان این حوزه ها افراد مسلط به قانون و دارای تجربه هستند، بنابراین فعالیت کارکنان این بخش نیاز به مراقبت بیشتر از سوی خود کارکنان دارد چون اثر رفتار و فعالیت شما بر روی دیگر کارکنان و به طبع  آن بر روی ارباب رجوع سازمان اثرگذار است.

طلایی ادامه داد: امور اداری و پشتیبانی باید منشور اخلاق، قانون و الگوی سازمان باشند، در حوزه های مختلق از قبیل رفتارها، پیگیری ها و مکاتبات باید همکاران این حوزه ها بهترین نمره را کسب کنند و الگو و سرآمد سایر کارکنان باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: هیچ تبعیضی بین همکاران نباید وجود داشته باشد و روابط اداری باید بر پایه اخلاق و در چارچوب قانون برای همه همکاران به صورت یکسان اجرا شود و باید مراقبت در این حوزه بیشتر صورت گیرد.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی بیشتر همکاران با قوانین به خصوص در حوزه اداری، گفت: این موضوع، وظیفه امور اداری را سنگین تر می‌کند و لازم است برنامه ریزی شود که همکاران به حقوق خود آشنا شوند و به قوانین آگاهی پیدا کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به لزوم استفاده از سامانه‌های هوشمند گفت: باید بپذیریم که با سیستم های نوین پیش برویم و همسو با آن تغییرات را در سازمان خود ایجاد کنیم و به سمت استفاده از سامانه های هوشمند برویم، باید ساختار معاونت که در راس آن شما هستید، تغییر پیدا کند.

وی با تاکید بر مشکل مازاد نیرو در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: ما مشکل مازاد نیروی انسانی در سازمان داریم. باید راهکارهای لازم جهت دستیابی همکاران بازنشسته به حقوق خود و خروج از سازمان دیده شود و همکاران بازنشسته به صورت قانونی و با رعایت حقوق قانونی خود از سیستم خارج شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر ضرورت تسریع در راه اندازی سامانه یکپارچه اداری و پشتیبانی اذعان کرد: بررسی و بازنگری در احکام همکاران شاغل بر حسب مورد و رفع اشکالات و ایرادات احتمالی ضروری است و باید به کاهش نیروی انسانی و بازنشستگی به موقع افراد مشمول توجه شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید