Iranian Agriculture News Agency

کیانی‌راد مطرح کرد:

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر با همکاری موسسه صندوق کارآفرینان امید از ۲۸ آبان تا ۷ آذر در تهران برگزار می‌شود.

برگزاری دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر در تهران

به گزارش خبرنگار ایانا، علی کیانی راد رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در نشست خبری برگزاری دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه اشتغال روستایی و کاهش فقر اظهار کرد: مرکز توسعه روستایی یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه با نام سیرداپ، مرکزی بین المللی و بین دولتی است که شامل ۱۵ کشور در حوزه آسیا و اقیانوسیه می شود و ایران از سال ۸۳ به عضویت این مرکز درآمده است.

وی افزود: در اساسنامه مرکز توسعه یکپارچه برای آسیا و اقیانوسیه هدف اصلی اشتراک گذاری تجربیات و دانش بین کشورهای عضو در مسائل روستایی است و وزیر جهاد کشاورزی ایران در بالاترین رکن آن که شورای حکام است، عضویت دارد.

کیانی راد ادامه داد: در کمیته اجرایی هم که رکن مهم بعدی سیرداپ است، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی عضویت دارد و کار اصلی این مرکز اشتراک گذاری دانش و تجربه بین کشورهای عضو است.

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در رابطه با دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه های اشتغال روستایی اذعان کرد: دوره آموزشی بین المللی مدیریت پروژه‌های اشتغال روستایی و کاهش فقر با مشارکت موسسه ملی توسعه روستایی پانچایاتی راج هندوستان، موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به عنوان موسسه رابط و با همکاری موسسه صندوق کارآفرینان امید از ۲۸ آبان تا ۷ آذر در تهران برگزار می‌شود.

وی افزود: آشنایی کشورهای عضو با تجربیات جمهوری اسلامی در حوزه پژوهش های اشتغال روستایی و استفاده از تجربیات بین المللی از اهداف این دوره آموزشی است که صندوق کار آفرینان امید تجربیات خوبی در زمینه روستایی و کاهش فقر دارد.

رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی خاطرنشان کرد: ۱۷ شرکت کننده در این دوره آموزشی از ۱۵ کشور عضو به ایران خواهند آمد که در رده مدیرکل به بالا هستند و دو نفر از مقامات رسمی سیرداپ به ایران می‌آیند و سه نفر استاد بین المللی و ۱۰ نفر شرکت کننده داخلی در این دوره حضور خواهند داشت.

وی افزود: شرکت کنندگان 3 روز بازدید مطالعاتی از پروژه های اشتغال زایی و کاهش فقر که توسط صندوق کارآفرینان امید اجرا شده خواهند داشت و از تجربیات این صندوق استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: با وجود شرایط تحریم برگزاری این رویداد ها می تواند به کشور کمک شایانی کند تا تجربیات خود را در زمینه اشتغالزایی روستایی و کاهش فقر با جهان به اشتراک بگذاریم که این امر از سفارشات رهبر معظم انقلاب هم هست.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید