Iranian Agriculture News Agency

خاوازی خبر داد:

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با سفیر برزیل، موضوع همکاری‌‌های مشترک در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی FAO مورد بررسی قرار گرفت.

همکاری‌های مشترک ایران و برزیل در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی FAO
به گزارش ایانا،  کاظم خاوازی در این دیدار ضمن تبیین محورهای استراتژیک همکاری بین ایران و برزیل، بر ضرورت توسعه زمینه‌های همکاری دوجانبه در تحقیقات کشاورزی تاکید کرد.
 

وی با بیان این که هدف بنیادین سازمان تحقیقات در عرصه تعاملات بین‌المللی بر همکاری با مراکز و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی است، یادآور شد: دو کشور در راستای اشتراک منافع ملی طرفین، لازم است در عرصه‌های بین‌المللی مواضع مشترک و راهبردی داشته باشند.

رئیس سازمان تحقیقات،‌ آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان با سازمان تحقیقات کشاورزی برزیل EMBRAPA اعلام داشت: سند مذکور، نهایی شده و به منظور انجام امور حقوقی در وزارت امور خارجه کشورمان در حال بررسی است تا در یک گردهمایی در برزیل یا ایران به امضای طرفین برسد.

وی همچنین با اشاره به تعدد و تنوع حوزه‌های ماموریتی این سازمان، پیشنهاد داد یک هیات کارشناسی به سرپرستی "سازمان تحقیقات برزیل" به منظور آشنایی با توانمندی‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از این سازمان بازدید کنند.

سفیر برزیل نیز در این نشست، خواستار همسویی نظرات، پیشنهادها و تصمیم‌گیری‌های آتی دو کشور ایران و برزیل در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی در سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد FAO شد.

آقای رودریگو دی آزردو سانتوس، با استقبال از پیشنهادهای مطرح شده در جلسه، همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های آموزش و تحقیقات کشاورزی را مورد تاکید قرار داد.

وی متذکر شد که در دومین نشست مشترک دو کشور در ایران، زمان به منظور امضای سند یادداشت تفاهم همکاری با امبراپا برزیل، مغتنم خواهد بود.

سفیر برزیل در ادامه از دعوت رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برای بازدید هیات کارشناسی "سازمان تحقیقات برزیل" استقبال کرد و مراتب قدردانی خود را از برگزاری این جلسه صمیمانه و اثربخش ابراز داشت. 

وی، کشور ایران را از نظر برخورداری از منابع طبیعی و منابع ژنتیکی ارزشمند یکی از کشورهای منحصر به فرد جهان برشمرد.

در ادامه این نشست، جلسه تکمیلی و کارشناسی پیرامون کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی با حضور اسکندر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی، دکتر جعفر آقایی رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی و دکتر تورج ولی‌نسب مدیر‌کل دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین المللی برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سفیر برزیل در دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین المللی تشکیل شد، به همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور در کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی اشاره شد.

 اسکندر زند، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در این جلسه، با معرفی سازمان و دستاوردهای آن، از همکاری‌های دو جانبه در حضور در مجامع بین‌المللی، بخصوص کمیسیون منابع ژنتیک گیاهی استقبال کرد.

آقایی رئیس مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی نیز به ارائه گزارشی در خصوص منابع ژنتیک در دو کشور ایران و برزیل با تاکید بر توانمندی‌های امبراپا (سازمان تحقیقات کشاورزی برزیل) پرداخت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید