Iranian Agriculture News Agency

طلایی تاکید کرد:

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی گفت: صیانت از افزایش تولید محصولات کشاورزی سبب می‌شود تا وظیفه سنگینی در حوزه پدافندی داشته باشیم.

صیانت از افزایش تولید محصولات کشاورزی وظیفه پدافندی وزارت جهاد کشاورزی

به گزارش ایانا، نشست تخصصی هفته پدافند غیرعامل با شعار "مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید" امروز در مرکز آموزش عالی أمام خمینی (ره) در کرج برگزار شد.

محمدرضا طلایی معاون توسعه مدیریت و منابع و رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی در این نشست تخصصی با تاکید بر اینکه امنیت غذایی در حوزه کشاورزی بسیار مهم است، گفت: افزایش تولید محصولات کشاورزی سبب می شود تا وظیفه سنگینی در حوزه پدافندی داشته باشیم.

طلایی افزود: میزان تولید گندم در سال های گذشته ٦تا٧تن در هر هکتار بوده که امروزه به ١٢.٥تا ١٣تن رسیده است.

وی با بیان اینکه افزایش تولید صرفا با استفاده بیشتر از  منابع  نبوده است، افزود: با برنامه ریزی های انجام شده محققان سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی برای محصولات در هر شرایطی بذر مناسب معرفی کرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت سامانه پهنه بندی، گفت: کارشناسان این سامانه از مزرعه تا عالی ترین محققان برای اطلاع رسانی به کشاورزان در ارتباط هستند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش تولید محصولات کشاورزی با وجود کاهش منابع داشته ایم، ادامه داد: این میزان تولید سبب می شود تا وظیفه سنگینی در حوزه پدافندی داشته باشیم، زیرا خطرات در این بخش افزایش خواهد یافت.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه ذخیره سازی محصولات استراتژیک در أولویت برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: ظرفیت سردخانه های کشاورزی در کشور با توجه به سردخانه های در حال ساخت تا پایان سال بیش از ٢برابر خواهد شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید