Iranian Agriculture News Agency

سخنگوی دولت در پاسخ به نارضایتی کشاورزان ار تعیین قیمت خرید تضمینی گندم:

دولت نهاده‌های یارانه‌ای به کشاورزان اعطا می کند

رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید گفت: دولت نهاده‌های یارانه‌ای نیز به کشاورزان اعطا می کند و در مجموع ما فکر می‌کنیم که رقم قابل قبولی برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده است، هر چند که اگر منابع مالی بیشتری داشتیم دوست داشتیم نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بیشتر باشد.

رقم قابل قبولی برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده است

به گزارش خبرنگار ایانا، علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه مراسم ملی صندوق های خرد محلی اظهار کرد: بخش اعظمی از دهک‌های جامعه که نیازمند برنامه ریزی دولت برای افزایش درآمد هستند در روستاها قرار دارند.

وی افزود: روستاها بر خلاف حاشیه شهرها مکان مشخصی هستند و می‌توان در آن جا برنامه‌ریزی منظم انجام داد که در چند سال گذشته برنامه هایی برای آنها تدوین شده است.

ربیعی تصریح کرد: در گذشته زیرساخت‌های روستایی دچار مشکلات زیادی بود و در بعضی نقاط در زمینه ریل هایی که بتوانند به شهرهای بزرگ بروند و روستاها را پوشش دهند دچار کمبود بودیم.

وی افزود: متراژی که در دولت در این ۶ سال برای اتصال ارتباطات بخش جاده ای انجام شده قابل توجه است.

سخنگوی دولت با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت گفت: میزان مرگ و میر در روستاهای کشور به دلیل بیماری بالا بود که در طرح تحول سلامت آثار خوب و ماندگاری برای مقابله با بیماریها برجای مانده است.

وی افزود: طرح بیمه روستاییان اثرات مثبتی داشت و افزایش اعتبار دفترچه روستایی و عشایری که قبلا بی اعتبار شده بود افزایش یافته و میزان سرانه سلامت بیماران هم به نسبت آن افزایش یافته است.

ربیعی ادامه داد: در ۶ استان کشور عقب افتادگی از تحصیل و ترک تحصیل داشتیم که افراد در این مناطق شناسایی شده‌اند.

رئیس هیئت مدیره صندوق کارآفرینی امید اذعان داشت: در گذشته با وجود اینکه روستاهای کشور زیرساخت‌های مناسبی داشتند اما این زیرساخت‌ها به توانمندسازی روستاییان کمک نمی‌کرد که بر اساس طرحی که دولت برای اشتغال روستایی و عشایری در نظر گرفت، منابع مالی به صورت هدفمند در اختیار روستاییان و عشایر قرار گرفته است.

سخنگوی دولت در رابطه با نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دستور کار دولت قرار گرفته که این امر به روستاییان کمک بسیاری می‌کند و مهاجرت از روستاها را کاهش داده است؛ حتی در برخی مناطق شاهد مهاجرت معکوس در برخی روستاهای کشور هستیم.

وی در رابطه با نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم و نارضایتی کشاورزان از نرخ تعیین شده، خاطرنشان کرد: درست است که ناراضی هستند اما باید به درصد رشد نرخ خرید تضمینی گندم توجه کرد، اثر افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت نان نیز موثر است و دولت برای تعیین نرخ این محصول به جامعه نگاه می‌کند.

وی افزود: دولت نهاده‌های یارانه‌ای نیز به کشاورزان اعطا می کند و در مجموع ما فکر می‌کنیم که رقم قابل قبولی برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده است، هر چند که اگر منابع مالی بیشتری داشتیم دوست داشتیم نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بیشتر باشد، همچنین دولت در برخی سالها ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان برای خرید تضمینی پرداخت می کند که رقم قابل توجهی به حساب می آید.

وی در رابطه با افزایش اشتغال روستایی و عشایری عنوان کرد: بعد از اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری، ۱۹۰ هزار شغل در این بخش ایجاد شده است و میانگین اشتغال روستایی که در گذشته سه دهم درصد بوده به ۲۵ درصد در کل اشتغال کشور رسیده است.

ربیعی افزود: پول اشتغال روستایی به صورت هدفمند در این طرح به جوامع روستایی عشایری تزریق می‌شود و دیگر خبری از پول پاشی برای ایجاد اشتغال نیست، نرخ بیکاری روستایی کشور 1.1 دهم درصد کاهش یافته که این نرخ از 7.7 دهم به 6.6 درصد رسیده است.

سخنگوی دولت اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که همواره برای اشتغال روستایی داشتیم نظام مالی خرد برای روستاییان بود که حتی برای دهک‌های پایین هم نظام مالی خرد ایجاد نشده بود و بیشترین منابع بانکی را یک دهک گرفته است که این تضاد طبقاتی و بی‌عدالتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در دولت سیاست نظام تأمین خرد دنبال می شود اما بنده معتقدم که اقدامات انجام شده کافی نیست و شورای پول و اعتبار باید توجه بیشتری به نظام تامین مالی خرد داشته باشد.

ربیعی با اشاره به لزوم بیمه تامین اجتماعی برای روستاییان و عشایر گفت: در شش سال گذشته تعداد بیمه شدگان روستایی ۵۰ درصد اضافه شده است؛ یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مرتبط با بیمه روستایی و عشایری هستند که ۶۰۰ هزار نفر از آنها به سایر بیمه ها کوچ کردند و یا اکنون مستمری‌بگیر هستند.

وی افزود: در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند که ما معتقدیم باید این رقم به دو و نیم میلیون خانوار روستایی افزایش پیدا کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید