Iranian Agriculture News Agency

مویدی خبر داد:

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از آمادگی این موسسه برای اجرای گام دوم نظام نوین ترویج در کشور خبر داد.

آغاز گام دوم نظام نوین ترویج در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا، علی اکبر مویدی معاون آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گردهمایی "دبیران محققان معین" گفت: هم اکنون ساختار پژوهشگر مروجان ارشد و محققان معین مشخص شده و این پژوهشگر مروجان ارشد در یک جایگاه مشخص با سرعت و کیفیت بیشتر می توانند نقش کلیدی خود را در گام دوم اجرای نظام نوین ترویج محکم تر بردارند.

وی افزود: هدف از کنارهم قراردادن تحقیق، آموزش و ترویج در واقع اثربخشی و رساندن منفعت به بهره برداران بخش کشاورزی است.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه محققان معین کشور علاوه بر کار پژوهشی، فعالیت اجرایی هم انجام می دهند، تصریح کرد: محل کار واقعی محققان معین کشور در عرصه است.

مویدی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری این موسسه، پشتیبانی علمی شش دفتر تخصصی را بر عهده دارد، گفت: کشاورز باید حضور محققان در عرصه را حس کند و اثربخشی آن را در افزایش تولید و درآمد خود ببیند.

وی ادامه داد: بهترین روش آموزش ترویجی برای کشاورزان، ایجاد سایت های الگویی است؛ محققان در کنار مروجان این سایت‌ها را  ایجاد و هدایت می کنند تا نتایج یافته های جدید برای کشاورزان مشهود باشد.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر اینکه این موسسه با سه هدف مشخص، آماده اجرای گام دوم نظام نوین ترویج در کشور است، گفت: عملیاتی کردن پهنه‌ها و مراکز جهاد کشاورزی، پیگیری جدی طرح‌های تحقیقی ترویجی و پیوست آموزشی ترویجی برنامه‌های اجرایی از اهداف این موسسه در گام دوم نظام نوین ترویج است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید