Iranian Agriculture News Agency

اسدی رحمانی اعلام کرد:

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: نقشه خرد اقلیم کشاورزی به مدیریت و استفاده بهینه از منابع خاک کمک می کند ضمن آن که لایه مهمی برای تعیین الگوی کشت خواهد بود.

کاربرد نقشه خرد اقلیم کشاورزی در تعیین الگوی کشت

به گزارش ایانا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هادی اسدی رحمانی در مراسم رونمایی نقشه خرد اقلیم کشاورزی، اظهار کرد: تهیه نقشه خرد اقلیم کشاورزی تجربه ای موفق از همکاری مشترک این موسسه و سازمان هواشناسی کشور بوده و این نقشه می تواند جایگزین داده های اقلیمی در سامانه تناسب اراضی شود.

وی افزود: در حوزه علوم خاک کار مهمی با عنوان ارزیابی تناسب اراضی انجام شده تا بتوانیم قابلیت منابع خاک کشور را برای تولید محصول برآورد کنیم.

اسدی رحمانی با بیان این که سامانه تناسب اراضی در سال گذشته راه اندازی شد، گفت: ما در سامانه تناسب اراضی حدود ۶.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور را که دارای مطالعات خاک شناسی بود، لحاظ کردیم، اما داده های اقلیمی استفاده شده در این سامانه دقت کافی مورد نظر را نداشت و از این رو نقشه خرد اقلیم کشاورزی می تواند جایگزین داده های اقلیمی شود که تا کنون در سامانه تناسب اراضی استفاده شده است.

وی افزود: تدقیق دوره های فتولوژِی گیاه و تعیین نیاز اقلیمی گیاهان زراعی و باغی کشور، پیش بینی پتانسیل و شدت بروز آفات و بیماری های گیاهی، مدیریت منابع آب و نیاز آبیاری در مقیاس دشت و حوضه و استفاده در آمایش سرزمین از مهمترین مزیت های کاربرد این نقشه هستند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید