Iranian Agriculture News Agency

طلایی تاکید کرد:

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم بازنگری در تمامی فرایندها متناسب با تغییر رویکردها، سیاست ها، قوانین و مقررات تاکید کرد.

لزوم بازنگری در فرایندها متناسب با تغییر رویکردها، سیاست ها و قوانین

به گزارش ایانا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمدرضا طلایی امروز چهارشنبه در گردهمایی معاونین توسعه مدیریت و منابع که با حضور مدیران کل ستادی، معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان های جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته برگزار شد، ماموریت های معاونین توسعه مدیریت و منابع سازمان های جهاد کشاورزی و سازمان های وابسته را تبیین و تصریح کرد: معاونت توسعه مدیریت و منابع باید پشتیبان واحدهای اجرایی باشد و این حس حمایت و پشتیبانی به بدنه اجرایی سازمان از مراکز خدمات تا معاونت های اجرایی تزریق شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تغییر در روش های اجرایی و بازنگری در وظایف و ماموریت های بخش کشاورزی و لزوم تقویت ارتباطات با واحدهایی اجرایی، گفت: مرکز نوسازی و تحول اداری باید فرایندهای توسعه گلخانه ها را که جزء سیاست های اصلی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود، تسهیل نماید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: تمامی فرایندها در وزارتخانه حداقل سالی یکبار باید متناسب با تغییر رویکردها، سیاست ها، قوانین و مقررات مورد بازنگری قرار گیرد.

طلایی ادامه داد: توجه به مباحث کانون ارزیابی مدیران، شایسته سالاری، بکارگیری جوانان و زنان در پست های مدیریتی نیز عنایت ویژه معاونین استان ها را می طلبد.

وی با بیان این که طرح ایده و فکر جدید، توجه به نظام پیشنهادات و استفاده از نقطه نظرات همکاران و کارشناسان باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: نظام پیشنهادات تنها خاص کارکنان نیست و وزارتخانه وظیفه دارد به پیشنهادات اصلاحی بهره برداران و کشاورزان نیز توجه جدی داشته باشد.

طلایی بر لزوم تعیین تکلیف و تهاتر بدهی سازمان تامین اجتماعی و تسریع در جمع آوری و ثبت بدهی در سامانه مربوطه و بستن پرونده فوق در سال جاری با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال جاری تاکید کرد و افزود: اعتبارات در نظر گرفته شده در مدیریت سبز می تواند بخشی از مشکلات بودجه را مرتفع و برای کاهش هزینه ها مورد استفاده قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ضمن بیان اهمیت آموزش در سازمان ها، اظهار کرد: آموزش کارکنان موضوعی است که هیچگاه کهنه نمی شود و به صورت دائمی مورد توجه قرار دارد و همکاران همواره باید با یافته های جدید آشنا و مورد بازآموزی قرار گیرند و بحث آموزش، کارمندان جدید و قدیم نمی شناسد؛ البته به کیفیت آموزش هم باید توجه ویژه داشت و وزارتخانه در مبحث آموزش هیچگونه محدودیت اعتباری ندارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید