Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان اعلام کرد:

مدیر کل و کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان ، کار این صندوق را حساس و مهم ارزیابی کرد و گفت: در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باید حرکت جهشی و شتابان صورت گیرد.

آغاز حرکت جهشی برای پیشبرد بیمه اجتماعی کشاورزان

به گزارش ایانا، احمد حسین زادگان در دیدار با مدیر کل و کارکنان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، کار این صندوق را حساس و مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: در بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باید حرکت جهشی و شتابان صورت گیرد.

استاندار مازندران با بیان این که با توسعه صنعت بیمه چتر حمایتی بر سر مردم گسترده می شود و بار دولت کاهش می یابد، افزود: روستاییان مردمی ارزشمند و زحمت کش هستند و تلاش برای بهترین مردم استان، کاری ارزشمند و نتیجه بخش است.

حسین زادگان با بیان این که مزایای بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر باید به مردم شناسانده شود، گفت: تحقق اهداف و برنامه های این صندوق نیازمند همکاری و هماهنگی های فرابخشی و توجه و حساسیت همگانی است.

به  گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مقام عالی دولت در مازندران بر ارایه برنامه 100 روزه حاوی اقدامات فوق العاده و موثر از سوی دستگاه ها تاکید کرد و اظهار داشت: باید کار فوق العاده ای برای ارایه گزارش به مردم صورت گیرد.

استاندار مازندران در پایان با اشاره به اهمیت بهره گیری از نیروهای جوان در امور گفت: اگر به جوانان و قابلیت های آنان اعتماد کنیم، پاسخ های لازم را دریافت می کنیم.

در آغاز این دیدار ابراهیمی، مدیر کل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این راستا و برنامه پیش رو ارایه کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید