Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر فناوری وزارت جهاد خبر داد

مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری کشاورزی در سال آینده خبر داد.

راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری کشاورزی تا پایان سال

دکتر مجید ولدان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایانا، ضمن اعلام این خبر گفت: در حال حاضر 43 پارک علم و فناوری در سطح کشور فعال هستند که متاسفانه هیچکدام تخصصی نیستند. بجز این، عموم پارک‌های موجود، از ظرفیت مکفی برای ارائه خدمات کامل، مانع و جامع به شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی برخوردار نیستند.

به گفته او، با این رویکرد تلاش کردیم تا برای راه‌اندازی پارک‌های فناوری کشاورزی برنامه‌ریز ی کنیم، به همین دلیل در سازمان تحقیقات کشاورزی، برای این موضوع برنامه‌ریزی دقیق شده است تا طبق موازین پارک علم و فناوری ملی و تخصصی کشاورزی ساخته شود.

ولدان با این توضیحات ادامه داد: حسب ضوابط مجوز پارک علم و فناوری باید طی فرآیندی مدون، از شورای عالی گسترش وزارت عتف اخذ شود، با این اوصاف در حال حاضر پرونده درخواست برای ارسال به شورای موصوف در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این کار انجام می‌شود.  

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید