Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها:

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مشارکت مردمی اساس سیاست گذاری برای حفاظت و توسعه پایدار جنگل های کشور است.

راه نجات جنگل‌ها تعامل دوستانه با روستاییان است

وحید جعفریان با اشاره به نقش خطیر آموزش و مشارکت مردم در حراست از عرصه های طبیعی، افزود: افزایش پیوند مردم با طرح های منابع طبیعی نیازمند مقدماتی مانند ظرفیت سازی، آموزش، توانمندسازی و انعطاف پذیری در طرح نویسی این سازمان است. 
وی بیان کرد: هیچ یک از منافع طرح های آبخیزداری بدون مشارکت مردمی پایدار نخواهد بود و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی با توجه به علاقه ای که به زادگاه خود دارند راهکار استفاده و حفاظت پایدار است. 
به گزارش پایگاه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جعفریان خاطرنشان کرد: تغییر گفتمان با جوامع محلی در پیشبرد اهداف یکی از موضوعات مهمی است که باید مسوولان امر به آن توجه ویژه داشته باشند. 
جعفریان تصریح کرد: 248 تسهیل گر با سازمان جنگل ها برای انتقال اطلاعات به جوامع محلی برای افزایش مشارکت مردمی همراهی می کنند. 
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل های کشور ادامه داد: تسهیل گران در 175 شهرستان و در 233 حوزه از 650 حوزه آبخیز اجرای طرح های آموزشی و ترویجی بین جوامع محلی را آغاز کردند. 
وی یادآور شد: رویکرد مشارکتی مستلزم توجه تمامی اقشار و تخصیص منابع لازم به این بخش است. 
به گفته مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل های کشور، آموزش، ترویج و مشارکت مردمی به منظور حفظ و توسعه پایدار عرصه های طبیعی نیازمند به 2 هزار میلیارد ریال است. 
جعفریان افزود: به منظور توانمندسازی، ارتقای ظرفیت و ترویج مشارکت مردمی در عرصه های منابع طبیعی 100 میلیارد ریال اعتبار از صندوق توسعه ملی تخصیص یافت. 
مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل های کشور با اشاره به این که 30 درصد اعتبارات باید مبتنی بر فعالیت های توانمندسازی، ظرفیت سازی و آموزش باشد، ابراز داشت: با توجه به پیش نیازهای توسعه مشارکت های مردمی اعتبارات تخصیصی با آن فاصله دارد. 
به گزارش ایرنا، حفاظت 20 میلیون هکتار از عرصه های طبیعی کشور در زمان حاضر به مردم سپرده شده است. 
استان سمنان 9.7 میلیون هکتار وسعت دارد که 55 درصد نواحی بیابان و خشک، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضی کشاورزی و 3.6 درصد جنگل است. 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید