Iranian Agriculture News Agency

سرپرست آموزش و پرورش عشایری کشور خبر داد:

سرپرست آموزش و پرورش عشایری کشور گفت: استان کرمان با 38 مدرسه شبانه روزی، بیشترین مدارس شبانه روزی عشایری کشور را به خود اختصاص داده است.

مجلس پیگیر بهبود خوابگاه مدارس عشایر

به گزارش ایانا، محمدرضا سیفی در جمع مدیران آموش و پرورش عشایری کرمان افزود: استان کرمان به لحاظ توسعه مدارس و ارزیابی کلی مدارس عشایری کشوری رتبه اول را به خود اختصاص داده است. این انتخاب به دلیل کیفیت بالا در زمینه مسایل علمی، آموزشی و پرورشی مدارس بوده است.

سیفی گفت: سرانه غذایی و وضعیت نامناسب خوابگاه های دانش آموزی عمده ترین مشکل مدارس عشایری این منطقه است که پیگیر رفع این مشکلات هستیم.

سرپرست آموزش و پرورش عشایری کشور ادامه داد: با توجه به امکانات و اعتبارات محدود، مدارس شبانهروزی در اولویت قرار می گیرند و در گام بعدی مشکلات دیگر مدارس عشایری برطرف می شود.

او به همکاری خوب نمایندگان مجلس با آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات زیرساختی است و با تعامل بین مجلس و آموزش و پرورش عشایری برطرف می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کمک آموزش و پرورش عشایری زمینه اجرایی شدن اساسنامه مدارس عشایری را فراهم کنند تا در این بخش مشکلات کم شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید