Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران:

براساس آخرین آمار، مرکز آمار ملی ایران استان‌های اردبیل و البرز به ترتیب با کمترین پزشک شاغل در منطقه مواجه هستند.

فقط 954 بیمارستان فعال در کشور داریم

 به گزارش خبرگزاری ایانا به نقل از پایگاه خبری مرکز آمار ایران، بر مبنای سالنامه آماری سال ١٣٩٥، نسبت تعداد پزشک شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی به‎ازای هر ١٠ هزار نفر جمعیت در کل کشور حدود ٦ پزشک بوده است. مقدار این شاخص برای استان‌های سمنان و یزد به ترتیب با ١٠ و ٩ دارای بیشترین مقدار و برای استان‌های اردبیل و البرز به ترتیب با٣ و ٤ دارای کمترین تعداد بوده است.

با اینکه گزارش نشان می دهد که تعداد پزشکان شاغل در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در 5سال گذشته (از سال 1391 تا سال 1395) به طور متوسط 6 درصد رشد داشته است.

بنابر همین آمار، تعداد ٩٥٤ بیمارستان فعال در کشور وجود داشته که نسبت به سال ١٣٩٤ معادل ٦ درصد افزایش یافته و ٨٠ درصد از بیمارستان‌ها، دولتی و ٢٠ درصد غیردولتی بوده است.

از تعداد 46هزار و 852 پزشک شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ٣٧ درصـد پزشـک متخصص، ٣٤ درصـد پزشـک عمومی، ١٠ درصد دکتـرای تخصصی، ٩ درصـد دنـدانپزشک، ٥ درصد پزشک فوق تخصص، ٤ درصد داروساز و ١ درصد دکترای علوم آزمایشگاهی بوده است.

 

  

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید