Iranian Agriculture News Agency

علایی مقدم:

رمز رسیدن به اقتدار غذایی انتقال یافته های دانشمندان به مزرعه است

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای رسیدن به اقتدار و امنیت غذایی باید بتوانیم یافته های دانشمندان را به مزرعه برسانیم.

رمز رسیدن به اقتدار غذایی انتقال یافته های دانشمندان به مزرعه است

به گزارش خبرنگار ایانا، شاهپور علایی مقدم سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز در مراسم ملی بزرگداشت برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری موسسه گیاه پزشکی اظهار کرد: همگرایی در بخش تحقیقات و اجرا به کشاورز در مزرعه کمک خواهد کرد.

وی افزود: پژوهش و تحقیق کار بسیار دقیقی است، پژوهش گام موثری برای شفاف‌سازی مجهولات در بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی است و پژوهشی محقق می‌شود که استوار بر بصیرت و حقیقت باشد.

علایی مقدم با بیان اینکه کشف حقایق همراه با بصیرت و صیانت از حقیقت بسیار مهم است، تصریح کرد: در بخش کشاورزی اتاق فکری داریم که در قالب سازمان تحقیقات و موسسات تحقیقاتی مجهولات را کشف می کند و به کمک بخش کشاورزی می آید.

وی افزود: رویکرد کشاورزی دستخوش تغییراتی شده و از حالت معیشتی به علمی تبدیل شده است.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای رسیدن به اقتدار و امنیت غذایی باید بتوانیم یافته های دانشمندان را به مزرعه برسانیم، ۱۳ هزار گونه گیاهی در دنیا شناسایی شده که ۸ هزار گونه آن در ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی نیاز بالایی به علم و پژوهش دارد که در این امر نقش پژوهشگران و موسسات تحقیقاتی بسیار روشن است.

علایی مقدم خاطرنشان کرد: سطح ارتباطات محققان و کشاورزان باید افزایش یابد و سازمان آموزش و ترویج باید این ارتباط را به درستی ایجاد کند، همچنین باید شبکه ترویج را ارتقا دهیم.

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان اذعان کرد: معاونت برنامه ریزی در کنار موسسات تحقیقاتی خواهد بود و از حوزه پژوهش حمایت خواهد کرد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید