Iranian Agriculture News Agency

"رضایی" در جمع خبرنگاران:

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رای رشد و بالندگی نیروی جهادی در بین جوانان باید فرهنگ جهاد و ایثار را در کشور تقویت کنیم.

لزوم تقویت فرهنگ جهاد و ایثار  در بین جوانان

به گزارش خبرنگار ایانا، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه سی و چهارمین گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جهادگران در طول انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن با تمام وجود در صحنه بوده اند و بستگی به دولت های مختلف داشته که با چه رویکردی از این نیروها استفاده کرده اند.

وی افزود: نکته مهم این است که ملت ایران پس از دفاع مقدس سومین گام خود را در احیای اقتدار و تمدن خود برداشته و آن مسئله پیشرفت است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: در حال حاضر و در آینده شاهد خواهیم بود که دشمنان ایران جنگ جدیدی را به نام پیشرفت علیه ملت ایران شروع کرده اند تا مانع پیشرفت ما شوند.

وی افزود: نظام و دولت مردان کشور به پیشرفت توجه ویژه ای دارند و در مقابل هیاهوها متوقف نخواهند شد.

رضایی تاکید کرد: نیروهای جهادگران بهترین نیروهای انقلاب هستند که می توانند در این جنگ کمک کنند، تحریم های اقتصادی را خنثی کرده و تحریم های داخلی را کنار بزنند، روحیه جهادی و توکل را به جوانان تزریق کنند.

وی افزود: نشست امروز برای اعلام آمادگی نیروهای جهادی به مقام معظم رهبری و دولت است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای رشد و بالندگی نیروی جهادی در بین جوانان باید فرهنگ جهاد و ایثار را در کشور تقویت کنیم و با ایجاد جهاد پیشرفت، جهاد اقتصادی، جهاد رسیدگی به مردم و جهاد رفع عقب ماندگی های کشور فرهنگ جهادی را اشاعه دهیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید