Iranian Agriculture News Agency

خیام نکویی مطرح کرد:

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: با اجرای الگوی کشت، در پایان سال اجرای طرح، تولید از ۱۲۵ میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رسید.

تولید ۱۵۲ میلیون تن محصول کشاورزی با اجرای الگوی کشت

به گزارش خبرنگار ایانا، سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اولین اجلاس سراسری الگوی کشت محصولات کشاورزی، رونمایی و ابلاغ سند کشت محصولات استان ها در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اظهار کرد: امروز یک روز تاریخی و نقطه عطف کشاورزی ایران اسلامی است و امیدواریم به یمن برکت این ایام این اقدام منشاء رفاه برای مردم شود.

وی افزود: چشم انداز اجرایی این سند دستیابی به امنیت غذایی پایدار و رسیدن به حاکمیت و اقتدار غذایی است.

خیام نکویی با بیان اینکه پیاده سازی نظام نوآوری بخش کشاورزی مهمترین اقدام این صنعت است، عنوان کرد: تدوین و اجرای سند نظام کشت محصولات کشاورزی در سال اول اجرا برای حوزه زراعی انجام شده و سال آینده در بخش‌های دیگر اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این سند مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از آب و خاک و رعایت مسائل زیست محیطی پایدار است، همچنین به الگوی اولیه کشت دست پیدا کرده ایم و نیازهای آبی گیاهان مد نظر قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در با اهداف الگوی کشت خاطر نشان کرد: در مدلسازی الگوی کشت مولفه هایی همچون تخصیص آب و زمین، صادرات، راهبردهای ملی و منطقه‌ای، شاخص های امنیت غذایی، اشتغال، قطب های تولید و سرانه و الگوی مصرف را لحاظ کرده‌ایم.

خیام نکویی تصریح کرد: رویکردهای اصلی برای نظارت بر تدوین الگوی کشت شامل کاهش آب مصرفی خالص و ناخالص، حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی، صرفه‌جویی ارزی، افزایش ضریب نفوذ دانش با ارتقای عملکرد در هکتار، توسعه کشت در دیمزارهای کم بازده، توسعه کشت گیاهان علوفه ای کم آب بر، توسعه کشت دانه های روغنی، اصلاح کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه و حفظ و ارتقای شاخص‌های اقتصادی می شود.

رئیس سازمان تات تاکید کرد: با اجرای الگوی کشت، در پایان سال اجرای طرح، تولید از ۱۲۵ میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن خواهد رسید و مصرف آب ۳ میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت، همچنین خودکفایی در تامین انرژی را به دنبال دارد و همچنین نفوذ دانش به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: سطح زیر کشت در سال اول اجرا از ۱۱ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار افزایش می یابد.

خیام نکویی با بیان اینکه با اجرای الگوی کشت صرفه جویی ارزی حدود ۶۹۷ میلیون دلار برای گندم خواهد بود، اظهار داشت: در سال اول اجرای طرح در صورتی که تمام الزامات اجرا شود ۲.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت و اگر محقق نشود به همین میزان صرفه جویی ارزی کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید