Iranian Agriculture News Agency

خیام‌نکویی:

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشار به اینکه ما باید در قدم اول در محصولات استراتژیک در کشور خودکفا شویم، افزود: محدودیت اراضی، مشکلات محیط زیستی و محدودیت منابع آبی وجود دارد و با در نظر گرفتن همه محدودیت ها و مشکلات محیط زیستی و کاهش 10میلیارد مکعبی آب قابلیت افزایش 18 درصدی تولید در بخش کشاورزی طی 4 تا 5 سال آینده وجود دارد.

افزایش 18 درصدی تولید در بخش کشاورزی طی 4 تا 5 سال آینده

به گزارش خبرنگار ایانا، سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه رویدادهای فناورانه نوین کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی تهران، گفت: مهمترین مطالبه رئیس جمهور از ما  مطالبه مقام معظم رهبری در ابتدای سال و دانش بنیان شدن کشاورزی است.

وی ادامه داد: باید از همه ظرفیت های علمی، فناوری و دانشگاهی در جهت تحول در بخش کشاورزی استفاده کنیم.

خیام نکوئی با اشاره به مطالبه رئیس جمهور در خصوص تحول بخش کشاورزی، یادآور شد: باید به معنای واقعی مردمی کردن را در حوزه دانش بنیانی کشاورزی عملیاتی کنیم؛ یعنی کسانی که به عنوان بخش خصوصی از جمله کشاورزان پیشرو، دانشگاهیان، شرکت های فناور و استارتاپی اگر بنا است تا ماموریتی را در بخش کشاورزی انجام دهند ما مکلف هستیم تا شرایط نقش آفرینی آنان را تسیهل کنیم.

معاون وزیر تصریح کرد: در اینکه مجموعه امکان دولت محدود است تردیدی وجود ندارد ولی یک اتفاق بزرگ باید در بخش کشاورزی بیافتد و بخش کشاورزی باید ضریب نفود دانش در دولت سیزدهم از 6 به 12 درصد افزایش دهد.

به گفته وی، ضریب نفوذ دانش ارتباط مستقیم با افزایش مستقیم میزان تولید در بعد کمی و کیفی دارد.

خیام نکویی تصریح کرد: چشم انداز ما در بخش کشاورزی در مرحله اول افزایش ضریب خودکفایی در محصولات استراتژیک تا رسیدن به خودکفایی است. دستیابی به امنیت غذایی، سپس دستبابی به امینت غذایی پایدار و مرحله مورد انتظار مقام معظم رهبری اقتدار غذایی است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اقتدار غذایی یعنی علاوه بر تامین امنیت غذایی پایدار مردم کشور، قدرت آن را داشته باشیم در مواردی که توانمندی داریم غذای برخی از کشورهای منطقه را نیز تامین کنیم.

وی با اشار به اینکه ما باید در قدم اول در محصولات استراتژیک در کشور خودکفا شویم، افزود: محدودیت اراضی، مشکلات محیط زیستی و محدودیت منابع آبی وجود دارد و با در نظر گرفتن همه محدودیت ها و مشکلات محیط زیستی و کاهش 10میلیارد مکعبی آب قابلیت افزایش 18 درصدی تولید در بخش کشاورزی طی 4 تا 5 سال آینده وجود دارد؛  یعنی قابلیت داریم 125 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی را به 152 میلیون تن برسانیم که البته نیازمند آن است تا الزاماتی از جمله عزم و اراده قوی برای حمایت از بخش کشاورزی در کشور ایجاد شود.

خیام نکویی گفت: هچوقت حمایت معنوی در بخش کشاورزی در طول 4 دهه مانند شرایط کنونی نبوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: امروز 4 میلیون سطح زیر کشت دیم و 2 میلیون هکتار سطح زیر کشت آب است که به مفهوم آن است که اگر دانش را به گندم ورود دهیم و از هر هکتار گندم به طور متوسط 5 تن در کشت گندم آبی و در هر هکتار 1 تن در گندم دیم برداشت شود ما 14 میلیون تن تولید در بخش کشاورزی خواهیم داشت.

به گفته وی، میانگین تولید گندم در هکتار 300تن بوده که با طرح اجرای طرح جهش دیمزارها به 900کیلوگرم در هکتار رسیده و 3برابر شده است که لازمه این مهم؛ عزم، سازماندهی، شناسایی راهکارها، و اجرای زنجیره متمرکز دیده شود.

وی گفت: امروز در سازمان تات بر اساس نگاه مقام معظم رهبری و تاکیدات رئییس جمهوری ریل گذاری جدیدی شروع شده و برای ریل گذاری جدید موتور محرک موسسات پژوهشی با معاونت های اجرایی شروع شده است.

خیام نکویی با بیان اینکه برای ما پذیریفتی نیست که 75 درصد بهره برداران بخش کشاورزی یا مطلقا بی سواد هستند و کم سواد هستند، افزود:  مصمم هستیم تا پایان سال 39 هنرستان بخش کشاورزی را فعال کنیم که بخشی از آن شبانه روزی است؛ برای اینکه فارغ التحصیلان هنرستانی امروزه بخشی از مدیران عالی این کشور هستند.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: برنامه ما برای تقویت کشاورزان آینده این قشر جایگزینی 75 درصد بهره برداران بی سواد و کم سواد است که میانگین سنی بهره بردارن بخش کشاورزی 52 سال است.

وی با بیان اینکه ایجاد،  توسعه و استقرار شرکت های دانش بینیان در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انجام شده است، گفت: انتقال فناوری به بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد زیرا رشد دانش سریع استو باید سخاوتمندانه فناوری ها به بخش خصوصی منتقل شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید