Iranian Agriculture News Agency

در چهارمین گردهمایی روابط عمومی‌های اکوسیستم فناوری و اقتصادی؛

در چهارمین گردهمایی روابط عمومی‌های اکوسیستم فناوری و اقتصادی (Grafday) تندیس مدیر ارشد ارتباط گر به وزیر جهاد کشاورزی تعلق گرفت.

اعطای تندیس «مدیر ارشد ارتباط گر» به وزیر جهاد کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد به عنوان مدیر ارشد ارتباط گر و حامی روابط عمومی ها در چهارمین گردهمایی روابط های اکو سیستم فناوری و اقتصادی شناخته شد و تندیس این همایش به وی تعلق گرفت.

برای نخستین بار مدیران ارشد بخش اقتصادی با کمک استادان ارتباطات و همکاری سازمان مردم نهاد "کانون کاربران ICT" بر اساس استاندارد های علمی و اجرایی ارزیابی شدند تا گامی در راستای توسعه این دانش در روابط عمومی های حوزه اقتصادی برداشته شود.

بنابراین گزارش، همایش فوق با شعار روابط عمومی معتمد و مدیریت مقتدر با همکاری و میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری امروز در تهران برگزار شد و علیرضا رضا زاده رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نیابت از سیدجواد ساداتی نژاد تندیس  وی را دریافت کرد.

هدف از برگزاری چهارمین گردهمایی روابط های اکو سیستم فناوری و اقتصادی (Grafday)، کسب دانش و راه کارهای علمی برای ارتقای فعالیت های ارتباطی موثر عنوان شده است.

بر پایه این گزارش، در این همایش تعامل میان مدیران ارشد و روابط عمومی ها مورد بررسی قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید