Iranian Agriculture News Agency

مویدی:

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی بر کشاورزی دانش بنیان با عبور از کشاورزی منبع محور تاکید کرد.

کشاورزی دانش بنیان با عبور از کشاورزی منبع محور رقم می‌خورد

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه بازدید سید مجتبی خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و سردار کاظمینی قائم مقام وزیر درقرارگاه امنیت غذایی از این موسسه با اشاره به وجود چهار میلیون و هشتصد هزار بهره بردار در حوزه کشاورزی، گفت: نظام غالب کشاورزی کشور خرده مالکی است و میانگین سنی  بهره برداران کشاورزی ۵۲ سال است.

علی اکبر مویدی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید به سمت کشاورزی دانش بنیان حرکت کنیم و با ارتقای دانش کشاورزی و مهارت کشاورزان و نیز تغییر نگرش آنان  سبب تغییر رفتار حرفه‌ای آنان شده و افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری را شاهد باشیم  و نتیجه آن رقم خوردن کشاورزی دانش بنیان است.

وی تصریح کرد، کشاورزی دانش بنیان عبور از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور، افزایش بهره‌وری، پایداری امنیت، اقتدار غذایی و حفظ منابع پایه را در پی خواهد داشت.

مویدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات آموزش و ترویج کشاورزی در سال گذشته، تصریح کرد: هزینه مورد نیاز یک روز آموزش در سال برای 4.8 میلیون نفر از بهره برداران بخش کشاورزی معادل ۴۸۰ میلیارد تومان است که در حال حاضر اعتبار کمی برای این امر اختصاص یافته است.

وی با اشاره به ایجاد شبکه آموزش کشاورزی (شاک) یادآور شد: با وجود همه گیری و شیوع  کرونا، امکان آموزش حضوری در بسیاری از حوزه‌ها وجود نداشته و محققان و کارشناسان در این شبکه ، ۱۵ هزار دوره را برگزار کردند و بالغ بر ۵۰۰ هزار نفر از مروجان، کارشناسان و بهره برداران  کشور آموزش دیدند.

مویدی با تاکید بر ارتباط بین تحقیق، آموزش و اجرا، تصریح کرد: برای این منظور در قالب طرح یاوران تولید، درهر استان کارگروه های تخصصی پس از بررسی مسائل بخش کشاورزی، راه کارهای مربوط به آن را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام می کنند.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی افزود: طرح کشاورزان آینده نیز آماده شده که پس از تصویب در شورای عالی توسعه روستایی و عشایری می تواند منشأ اتفاقات خوبی در این حوزه باشد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، از راه اندازی 64 کانون جوانان روستایی و عشایری در سال 1400 خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت های جوانان روستایی در راستای تربیت کشاورزان آینده و توسعه مناظق روستایی و عشایری از اهداف این طرح است.

مویدی در ادامه  با اشاره به شبکه دانش کشاورزی با بهره گیری از ظرفیت 100 پژوهشگر مروج ارشد، حدود 1500 محقق معین و 7600 کارشناس مروج پهنه کشاورزی ، تدوین طرح فرصت مطالعاتی مزرعه در راستای عملیاتی نمودن پیشنهاد وزیر جهادکشاورزی را تشریح کرد.

معاون آموزش و ترویج سازمان تات، با اشاره به احیاء و راه اندازی هنرستان های کشاورزی در راستای تربیت کشاورزان آینده، تصریح کرد: از دو میلیون و 600 هزار نفر دانش آموز در آموزش و پرورش تنها 32 هزار نفر از آنان در حوزه کشاورزی مشغول به تحصیل هستند که قابل قبول نیست. از این رو با توجه به نیاز آموزش در این بخش، در گذشته تنها ۸ هنرستان کشاورزی در کشور باقی مانده بود که با بهره گیری از ظرفیت محققان و کارشناسان سازمان تات در سطح کشور، در حال حاضر ۳۹ هنرستان کشاورزی در استان های مختلف ایجاد شده است.

مویدی درخصوص تدوین سند تحول بنیادین نظام آموزش و ترویج کشاورزی ایران در افق ۱۴۰۴، بر اساس روش شناسی علمی و با بهره گیری از تجارب گذشته، گفت: این سند شامل طرح توسعه صلاحیت های حرفه‌ای، طرح فرصت‌ مطالعاتی مزرعه، طرح کشاورزان آینده، طرح شبکه مستقل تلویزیونی کشاورزی و توسعه شبکه مجازی آموزش و ترویج کشاورزی است که از جمله برنامه های مهم در دست اقدام معاونت آموزش و ترویج کشاورزی سازمان تات است.

وی ادامه داد: در سند تحول بنیادین، توسعه مراکز مهارت آموزی و تخصصی کشاورزی غیردولتی، توسعه مراکز ترویج و توسعه فناوری کشاورزی، ایجاد مراکز آموزش و تربیت مربیان حرفه‌ای کشاورزی و  توسعه تعاملات بین‌المللی کشاورزی نیز برنامه ریزی شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید