Iranian Agriculture News Agency

«مهار زیستی بید گوجه فرنگی توسط نماتد بیمارگر حشرات» توسط محققان موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور انجام شد.

«مهار زیستی بید گوجه فرنگی توسط نماتد بیمارگر حشرات»
به گزارش ایانا به نقل از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، با توجه به اهمیت آفت بید گوجه فرنگی، المیرا ابوترابی عضو هیات علمی بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه مبادرت به ارائه روش کنترل بیولوژیک با استفاده از نماتد بیمارگر برای کنترل این آفت نمود. 

بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta ) یا به اصطلاح «توتا»، یکی از آفات کلیدی گوجه فرنگی است. در حال حاضر اصلی­ ترین روش کنترل این آفت استفاده از سموم شیمیایی است. سمومی که برای کنترل آن استفاده می­شوند معمولا حشره­کش­های فسفره و پایروتروئیدی هستند با این وجود افزایش کاربرد روش مبارزه شیمیایی باعث مقاومت در این آفت شده است.

یکی از روش های موثر و جایگزین مصرف سموم شیمیایی در کنترل این آفت، بهره گیری از روش کنترل بیولوژیک است که تاکنون در بسیاری از کشورها انجام شده و یا در حال انجام است. نماتدهای بیمارگر حشرات به دلیل توانایی ایجاد مرگ سریع میزبان و تاثیر مثبت بر سایر عوامل کنترل بیولوژیک، به عنوان یکی از عوامل کنترل بیولوژیک کارآمد در کنترل آفات مختلف محسوب می‌ شوند.

 استفاده از نماتد بیمارگر حشرات گونه­ Steinernema feltiae  به میزان 105×6 لارو نماتد در 2 لیتر آب (در هر سی سی تعداد 300 لارو نماتد) در هر متر مربع از ردیف کاشت گوجه ­فرنگی گلخانه ­ای به طوری که سوسپانسیون حاوی نماتد بتواند سطح پشتی و شکمی برگ­های آفت زده را پوشش دهد، می­ تواند با قدرت کارایی 90-80 درصد، در کنترل این آفت نقش ب­سزایی داشته باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید